Firemní bankroty se na podaných návrzích podílejí 55 procenty. Z toho pouze 442 insolvenčních návrhů se týká podnikatelů – fyzických osob. Řešením insolvenčních návrhů firem je konkurz či reorganizace. Ta byla povolena u 16 firem.

V loňském roce bylo prohlášeno 1553 konkurzů. To je nejvyšší počet od roku 2005. Přesto počet prohlášených konkurzů nedosahuje úrovně z přelomu tisíciletí.

Dalších 1721 insolvenčních návrhů bylo zamítnuto, přičemž nejčastějším důvodem zamítnutí byl naprostý nedostatek majetku (zhruba v 90 % případů). Zamítnutí insolventního návrhu pro nedostatek majetku je podkladem pro vymazání dlužníka z obchodního rejstříku.

Osobní bankroty

O oddlužení v roce 2009 požádalo 3330 osob, u 2144 případů bylo oddlužení povoleno, tedy téměř 65 % všech žádostí. Rekordní počet žádostí o oddlužení byl podán v prosinci, kdy o oddlužení požádalo celkem 496 osob. Počet insolvenčních návrhů fyzických osob (spotřebitelů) překračuje od listopadu 2009 počet insolvenčních návrhů firem.

Pro rok 2010 Creditreform očekává další růst insolvenčních návrhů. U firem předpokládá menší dynamiku růstu insolvenčních návrhů. „U osobních bankrotů budou pokračovat stejné tendence jako v loňském roce, tzn. dynamický nárůst, který bude převyšovat hodnoty firemních bankrotů,“ sdělila společnost.

O tom, kdo může požádat o osobní bankrot a za jakých podmínek lze smazat část dluhů, čtěte zde