"Mrzí mě, že některé věci ... nebyly vyvráceny, jsou  pro mě v rozporu s etikou," řekla po dnešní návštěvě sjezdu. ČLK je podle ní spíše odborovou než odbornou organizací.

Součkové, jako člence komory, vadí hlavně hospodaření představenstva ČLK, které tvrdě kritizovala část delegátů. Jako příklad uvedla dodatečný daňový doplatek ve výši 1,2 miliónu korun. Sumu bude muset komora zaplatit finančnímu úřadu. Auditor totiž zjistil, že některé zdanitelné příjmy ČLK nebyly do účetnictví komory zahrnuty. Případ prověřuje z popudu bývalé revizní komise i policie.

 "Je to pro mě velké překvapení, protože jsem se domnívala, že profesionálové a lidé s vysokým kreditem by měli především být ukázkou etiky a také toho, že budou respektovat zákony této země," poznamenala Součková.

Lékaři kritizovali Součkovou

Kritice se na sjezdu však nevyhnula ani ona. Podle delegátů mluvila o odborných věcech příliš obecně. Při jejím vystoupení často dávali lékaři hlasitým způsobem najevo svůj nesouhlas. Ministryně řekla, že s podobným přijetím počítala. Delegáti podle ní ale reprezentují jen určitou část ze 40 000 lékařů.

Sjezd potvrdil pozici Ratha

Sjezd se nesl v bouřlivé atmosféře, proti sobě stáli příznivci a odpůrci představenstva komory v čele s Rathem. Ten své postavení v komoře posílil. Obstál v hlasování o důvěře, naopak zpráva revizní komise, která vedení kritizovala, nebyla přijata.

V nové komisi zůstal pouze jediný zástupce z takzvané komorové opozice. Předsedkyni bývalé revizní komise České lékařské komory (ČLK) Martě Holanové hrozí disciplinární řízení. Nová revizní komise má posoudit, zda při zveřejnění některých problémů ČLK neporušila etický kodex, uvedl mluvčí komory Michal Kubíček po skončení třídenního sjezdu komory.

Holanová podobný krok očekávala. To, že se informace dotkly prezidenta ČLK Davida Ratha, je jeho problém, ne revizní komise, poznamenala. Styl, jakým se vedení ČLK staví k problémům, poškozuje podle ní obraz komory na veřejnosti.

Původní revizní komise vedení komory kritizovala. Rath ji hned v zahajovací řeči sjezdu podrobil kritice. Podle něj byla centrem opozice. Zpochybnil i objektivitu práce kontrolního orgánu. Představenstvo komory na sjezdu odmítlo obvinění komise, že Rath získal odborné licence neoprávněně, nesouhlasilo ani se zpochybňováním správnosti hospodaření ČLK. Ačkoli jistá pochybení v účetnictví přiznal i auditor a případem se zabývá policie, sjezd zprávu o činnosti revizní komise nakonec nepřijal, naopak podpořil v hlasování o důvěře Ratha i celé představenstvo.