„Postupně a pozvolna proběhne adaptace na krmení a život v buši - během několika měsíců  se zvířata na střídačku budou učit chodit do velkého přírodního výběhu za plot s elektrickými ohradníky.

Kromě českých ošetřovatelů se o ně bude denně i v noci starat šest místních ošetřovatelů s tím, že se bude dále řešit s experty na adaptace na jednotlivé choroby a parazity včetně možnosti zvířata vakcinovat,“ vzkázala ředitelka Holečková.

Záměrem je samice co nejdříve dostat do pravidelného cyklování, což bude monitorováno odběrem vzorků trusu. Tým IZW Berlín bude hned po svátcích požádán, aby sdělil, jaká semena mají namražena a zda by bylo možno zajistit semeno ze samce Angalifu, který je v San Diegu.

Sperma by bylo využito, jen pokud samice do dvou let nezabřeznou nebo pokud by už nebyl k dispozici severní samec k páření.

Ke stimulaci dvorských samic budou ke každému samci přidány tři mladé jižní samice. Na jaře se tým vydá ještě do jižního Súdánu hledat severní nosorožce, kteří by doplnili dvorské stádo v Keni. Znásobila by se tak možnost úspěšného spáření.

 

FOTO: Zoo Dvůr Králové

Vjezd do rezervace Ol Pejeta v Keni

FOTO: Zoo Dvůr Králové