„Postupně a pozvolna proběhne adaptace na krmení a život v buši - během několika měsíců  se zvířata na střídačku budou učit chodit do velkého přírodního výběhu za plot s elektrickými ohradníky.

Příjezd do nového domova.

Příjezd do nového domova.

FOTO: Zoo Dvůr Králové

Kromě českých ošetřovatelů se o ně bude denně i v noci starat šest místních ošetřovatelů s tím, že se bude dále řešit s experty na adaptace na jednotlivé choroby a parazity včetně možnosti zvířata vakcinovat,“ vzkázala ředitelka Holečková.

Skládání první bedny s nosorožčí samicí Nájin

Skládání první bedny s nosorožčí samicí Nájin

FOTO: Zoo Dvůr Králové

Záměrem je samice co nejdříve dostat do pravidelného cyklování, což bude monitorováno odběrem vzorků trusu. Tým IZW Berlín bude hned po svátcích požádán, aby sdělil, jaká semena mají namražena a zda by bylo možno zajistit semeno ze samce Angalifu, který je v San Diegu.

Letecký pohled na ohrazený prostor uvnitř rezervace Ol Pejeta. Vnější hranice rezervace chrání elektrický plot.

Letecký pohled na ohrazený prostor uvnitř rezervace Ol Pejeta. Vnější hranice rezervace chrání elektrický plot.

FOTO: Zoo Dvůr Králové

Sperma by bylo využito, jen pokud samice do dvou let nezabřeznou nebo pokud by už nebyl k dispozici severní samec k páření.

Nosorožci budou přísně střeženi před pytláky. Každý strážný má s sebou vybavení na pobyt v buši, zbraně a vysílačku.

Nosorožci budou přísně střeženi před pytláky. Každý strážný má s sebou vybavení na pobyt v buši, zbraně a vysílačku.

FOTO: Zoo Dvůr Králové

Ke stimulaci dvorských samic budou ke každému samci přidány tři mladé jižní samice. Na jaře se tým vydá ještě do jižního Súdánu hledat severní nosorožce, kteří by doplnili dvorské stádo v Keni. Znásobila by se tak možnost úspěšného spáření.

Jako poslední byl vypuštěn nejstarší z nosorožců Súdán. Jediný se do Afriky skutečně vrací. Narodil se v Súdánu.

Jako poslední byl vypuštěn nejstarší z nosorožců Súdán. Jediný se do Afriky skutečně vrací. Narodil se v Súdánu.

FOTO: Zoo Dvůr Králové

 

FOTO: Zoo Dvůr Králové

 

FOTO: Zoo Dvůr Králové

Vjezd do rezervace Ol Pejeta v Keni

FOTO: Zoo Dvůr Králové