Zavedení více daňových pásem v rámci progresivního zdanění by si podle agentury přálo 65 procent respondentů ze 14 tisíc dotázaných. Proti se vyslovilo 31 procent lidí.

Tomu odpovídá i poměr odpovědí na otázku, zda je v současnosti v ČR míra daňové solidarity spravedlivá. S tím souhlasí třicet procent respondentů, zatímco více než dvě třetiny si myslí, že poměr mezi zdaněním bohatých lidí a příjmů střední a nízkopříjmové populace spravedlivý není.

Podle 58 procent lidí by progresivní zdanění pomohlo ekonomice a celé společnosti. Proti tomuto názoru se postavilo 36 procent Čechů. 

Lidé si málo pomáhají

Navíc pouze čtvrtina Čechů je spokojená se současnou mírou mezilidské solidarity. Naproti tomu průzkum prokázal, že 70 procent si myslí, že si lidé málo vzájemně pomáhají.

Poměr odpovědí k tématice sociální solidarity podle průzkumu Sanep (v procentech)
Otázka Ano Ne
Mělo by být zavedeno progresivní zdanění? 65 31
Je míra daňové solidarity spravedlivá? 30 64
Pomohlo by ekonomice vyšší zdanění bohatých? 55 36
Je v ČR dostatečná mezilidská solidarita? 26 70
Měl by sociální solidaritu garantovat stát? 75 19
Měly by sociální solidaritu zajišťovat neziskovky? 15 80

Tři čtvrtiny respondentů deklarovaly, že sociální solidaritu by měl zajišťovat stát, s čímž nesouhlasí jen necelá pětina dotázaných. Názor, že by se o nezaměstnané, sociálně slabé a potřebné lidi měly starat neziskové organizace prostřednictvím dárců, ovšem zastává pouze 15 lidí. Nesouhlasí s ním čtyři pětiny obyvatel.