"Společnosti RPG Byty byla soudem uložena povinnost zdržet se nakládání s domy, s byty nebo s bytovými jednotkami na území ČR, které vlastní, a které by bylo současně v rozporu s příslušným ustanovením smlouvy o prodeji akcií OKD z roku 2004, a to do doby pravomocného ukončení rozhodčího řízení vedeného mezi MF a RPG Industries," uvedlo MF.

Ministerstvo se podle Jakoba rozhodlo podat předběžné opatření i na RPG Industries kvůli sporu ohledně bytů, který řeší Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. I když bylo podle Jakoba vyhověno soudem v případě vlastníka bytů, ministerstvo se odvolá proti rozhodnutí soudu týkajícího se RPG Industries.

RPG Industries získala byty koupí společnosti Karbon Invest. Ta převzala rozsáhlý bytový fond při privatizaci v září 2004, kdy se mimo jiné zavázala byty při prodeji přednostně nabídnout dosavadním nájemníkům za netržní cenu.

Právě tento časově neomezený závazek však RPG vypovědělo. Firma vypověděla závazek prý především kvůli tomu, aby mohla získat na rekonstrukce bytového fondu externí peníze.

Poslanci vyzvali formou usnesení ministerstvo, aby podalo návrh na předběžné opatření. Podle sdružení BYTYOKD.CZ zastupujícího nájemníky, kteří si chtějí byty koupit, je totiž vypovězení privatizačního závazku nemorální a v rozporu se smluvními podmínkami, za nichž firma Karbon Invest bytový fond získala. V bytech žije zhruba 100 000 nájemníků.