Při zatím posledním zveřejnění výsledků kontroly vyšlo najevo, že 47 prací z celkového počtu 147 zkoumaných nebylo zcela v pořádku. [celá zpráva]

Podle rektora ZČU Josefa Průši by měla komise, která se schází hlavně o sobotách, prověřit celkem 830 rigorózních prací. Dále se musí zabývat také 560 absolventy magisterského studia.

V uplynulých týdnech už dokončila kontrolu všech absolventů doktorského studia. Vážná pochybení zjistila ve 14 z celkem 63 případů. U některých chyběly například doklady o publikační a vědecké aktivitě, dále shrnutí určené pro členy komise. Mezi nedostatky řadí komise také to, když pod zkouškou není podepsán dostatečný počet zkoušejících a podobně.

Zatím posledním incidentem v kauze plzeňskýcvh práv bylo minulý týden prohlášení neúspěšného kandidáta ve volbě děkana, advokáta Karola Hrádely, že volba byla neplatná. Hrádela zvažuje, že volbu napadne žalobou. [celá zpráva]