Byla to zřejmě reakce na Rathova slova, že revizní komise ČLK se soustředila na politický boj a to je neslučitelné s revizní činností. Rath obvinil komisi, že sdružuje opozici vůči vedení.

Tím se okamžitě vyhrotil už před sjezdem zahájený boj mezi Rathem a revizní komisí ČLK. Rath ji na sjezdu ještě obvinil z toho, že poškozuje komoru, její prestiž na veřejnosti. Zároveň ale přiznal, že vedení komory nezná účetnictví. "Selhala ekonomka i daňový poradce," řekl Rath a navrh sjezdu, aby celé účetnictví bylo svěřeno komerční firmě.

Pere se špinavé prádlo

Celá večerní diskuse se nesla ve znamení praní špinavého prádla, kdy vedení komory i revizní komise se vzájemně obviňovaly z porušování svých práv. Tento spor začal už před sjezdem a vyvrcholil tím, že revizní komise i Rath na sebe navzájem podali trestní oznámení.

Revizní komise vytýká vedení komory a osobně Rathovi špatné hospodaření a především Rathův osobní podvod, kdy do primářské licence si započítal i dobu šesti měsíců, během nichž pracoval jako pomocný lékař na vojně. Doba vojny se ale ze zákona započítávat do potřebné doby na licenci nesmí. Navíc Rath před jedenácti lety, když vstupoval do komory, si tuto dobu nezapočítal.

Aféra s letáky

Vedení komory také čelí obvinění revizní komise, že poskytlo databázi lékařů k tomu, aby na jejich adresy mohly být rozeslány letáky před referendem ke vstupu do Evropské unie. Komise rovněž upozornila sjezd, že náklady a výnosy z vydávání komorového časopisu neprošly účetnictvím, stejně jako smlouva o sponzorské spolupráci s komerční bankou. V důsledku toho prý mohlo dojít i ke krácení daní.

I kdyby delegáti sjezdu svrhli Davida Ratha z funkce prezidenta, nemusejí bezprostředně zvolit jeho zástupce. Komora by byla dál řízena a nezůstala napospas někomu jinému, k tomu stavovské předpisy umožňují, aby komoru do nové volby řídilo pracovní předsednictvo sjezdu, který tak nebyl ukončen.

Pro odvolání Ratha je i Svaz pacientů

K odvolání Ratha se přimlouvá i Svaz pacientů ČR, v jehož prohlášení se píše: Poslední roky, kdy je šéfem ČLK MUDr. David Rath, byly obdobím špatných zkušeností pacientů. ČLK má povinnost řešit stížnosti pacientů poškozených při poskytování péče o zdraví, ale ve většině případů do 6 měsíců není stěžovatelům ani odpovězeno na stížnost.

S kritikou Rathovy práce pokračuje Svaz pacientů i dále: Je třeba zbavit Davida Ratha funkce prezidenta ČLK a zvolit takového člověka, který ctí lidské hodnoty více, než peníze a jenom peníze. Pacienti by velmi uvítali, kdyby zákonem nebyli vydáni na pospas aroganci, jako nyní, ale měli na své straně důstojné a spravedlivé vedení lékařské komory