„Přijali jsme usnesení, které pověřuje zástupce Ústeckého kraje v předsednictvu, to znamená pana Bendu a pana Koudu, aby za účasti kontrolní komise projednali s panem Vrbou to, co je předmětem mediálních informací. A pokud by to důvěryhodně neobhájil nebo nevysvětlil, tak předsednictvo doporučilo kraji, aby řešil otázku funkce pana Vrby jako místopředsedy krajské organizace,“ řekl Právu místopředseda ČSSD Milan Urban. Předsednictvo jednalo v Lidovém domě téměř čtyři hodiny.

První místopředseda soc. dem. Bohuslav Sobotka doplnil, že pokud Vrba kauzu nevysvětlí, měl by podle názoru předsednictva nejen skončit ve funkci v krajské organizaci, ale popřípadě také odejít z ČSSD. Sobotka zastává názor, že by si měl Vrba přerušit členství ve straně už nyní.

Petr Benda, který je šéfem ústecké ČSSD, a předseda krajských zastupitelů soc. dem. Pavel Kouda, budou zpovídat také Tomáše Horáčka, který podle médií organizoval nábor nových členů do soc. dem. například za jídlo a projížďky limuzínou. Horáček si už pozastavil v tomto týdnu členství ve straně.

Předsednictvo ČSSD se včera také věnovalo problému s hromadnými nábory členů. Minulou sobotu řešila takový případ bílinská stranická buňka, která z 56 zájemců přijala jen tři.

K žádnému definitivnímu závěru ale předsednictvo nedošlo, podle Urbana se diskutovala změna stranických stanov, kdy by byl zaveden institut člena čekatele. Urbana doplnil, že zřejmě ústřední tajemník ČSSD Jiří Havlíček provede analýzu nárůstů nebo poklesů počtu členů.