V nynější verzi již není nejvíce kritizovaná povinnost členů parlamentu hlásit své kontakty s lobbisty na ministerstvo vnitra, což většina poslanců považovala za nepřípustné vměšování moci výkonné do moci zákonodárné. Poslanci a senátoři by měli proto tyto informace adresovat mandátovým výborům komory. Nově by stejnou povinnost měli i jejich asistenti.

Poslanci si chtějí posvítit také na kontakty ředitelů krajských výborů a tajemníků magistrátů statutárních měst, kteří by měli vnitru odhalit, s kým jednali. 

Za lobbistu, který soustavně vykonává činnost, by měl být považován ten, kdo uskuteční tři lobbistické kontakty během jednoho kalendářního čtvrtletí. Reaguje se tak na připomínky poslanců, kteří odmítali hlásit jakýkoli rozhovor s voličem.

Ani tyto úpravy nestačí zeleným. Jak řeklve středu na společné tiskové konferenci předkladatelů šéf SZ Ondřej Liška, budou ještě chtít doplnění o vyloučení lobbingu v určitých oblastech a o zákaz sponzoringu politických stran lobbistickými firmami.

„Není možné, aby po Sněmovně chodil člověk lobující pro nějakou firmu a zároveň druhou rukou rozdával sponzorské dary stranám,“ prohlásil Liška.