ODS má v pražském zastupitelstvu většinu, lze proto předpokládat, že návrh na příštím zasedání prosadí. V radě  by pak zůstali výhradně zástupci ODS.

Klub zastupitelů ODS se hned v úterý večer rozhodl, že by nebylo od věci Reedovou, která má na starosti boj s korupcí, z funkce příští čtvrtek odvolat. Ze 38 členů se jich pro vyslovilo 20, informace Práva říkají, že pražský primátor Pavel Bém (ODS) pro nebyl.

Reedová: je to klasický postup

Reedová tvrdí, že reakce magistrátu na řešení problematického projektu opencard je ukázkou, jak zamést nepravosti pod koberec. Připravila také pro město protikorupční strategii, její schválení však radní odkládají. "Poukazovala jsem na problémy opencard. A audit karty se v tom kryje s mapou protikorupčních rizik," řekla Právu Reedová.

Podle ní je přístup radnice k věci zcela specifický. "Odsunout problém, získat čas, tvářit se, že se vše řeší, vyvozuje se odpovědnost a přitom ti, kteří měli přímou politickou odpovědnost za stav projektu jsou zároveň vyšetřovateli celé kauzy a používá se klasické tvrzení: 'Měl jsem to sice na starosti, ale já vlastně vůbec nic nevím. Jsem slabý a v rukách ošklivého úředníka'," míní náměstkyně.

Druhým obvyklým krokem je podle ní ustavit komisi, která prý nesmí chybět, neboť je to klasický postup několikrát úspěšně vyzkoušený, dalším pak odvolání kritiků. "V tomto případě to budu já, která mám na starosti boj proti korupci," soudí Reedová.

Protikorupční strategie se zamete pod koberec

Zároveň se tak zamete pod koberec i Protikorupční strategie, kterou rada dvakrát neschválila. "Právě tento dokument mimochodem upozorňuje i na hlavní problémy projektu opencard, mezi které patří způsob zadávání veřejných zakázek a uzavírání nevýhodných smluv, a navrhuje jasná účinná řešení," řekla Reedová.

Připomněla, že v reakci na výzvu Transparency International, Oživení a Otevřené společnosti, které podpořily snahu o prosazení Protikorupční strategie a vyzvaly radu k jejímu přijetí, jasně prohlásila, že pokud nebude přijata do konce roku, z vedení města odstoupí sama.

Navrhovaná řešení
- kontrolovat tzv. dělení zakázek (tedy namísto tendru za 12 miliónů šest malých zakázek);
- nezadávat zakázky firmám s neprůhlednou vlastnickou strukturou (Haguess)
- jasně nastavená pravidla pro uzavírání smluv a tzv. kontrola čtyř očí, kdy kromě příslušného ředitele smlouvu nad určitou hodnotu kontroluje nadřízený či legislativní odbor
- hlasování radních by mělo být jmenovité, aby bylo jasné, kdo, co a jak rozhodoval