Čemu se chcete věnovat v nové funkci?

Být v předsednictvu PES znamená mít odpovědnost ve vztahu ke všem tématům. Pro mne je stále rozhodující téma ekologická a sociální politika. Jsem přesvědčen, že bez promyšlené vazby mezi sociální a ekologickou politikou nemůžeme uspět. A že úspěch zápasu s klimatickými změnami je založen především na sociálních inovacích. Představa, že to stihneme jenom technologickými inovacemi, je lichá, na to prostě už nemáme dost času.

Jste také přesvědčen, že kongres PES znamená zvrat, aby se evropští socialisté stali nejsilnější v EU?

Bylo jasně vidět, že evropské soc. dem. hnutí sbírá síly, že má obsah. Na řadu věcí nemáme ještě odpovědi úplně jasné, ale v řadě věcí už je to zřetelnější. Impuls byl, z dlouhodobé defenzívy pomalu zase přecházíme k ofenzívě.

Co ale vaše kandidatura do Senátu?

To s tím nesouvisí. Je velmi běžné, dokonce pravidelné, že ten, kdo zastupuje stranu v předsednictvu PES, má také nějakou politickou funkci uvnitř. To pochopitelně posiluje jeho vliv a prohlubuje a posiluje vazbu mezi soc. dem. evropskou a tou, kterou právě zastupujete.

Už jste se rozhodl?

Začal jsem jednat se soc. dem. v jižních Čechách. Úplně definitivní rozhodnutí jsem ještě neučinil, ale jednám s nimi na toto téma.

Na kongresu jste řekl, že byste rád pomohl ČSSD ve volební kampani. Jak?

Jsem připraven se zapojit do kampaně, do diskusí, všude, kde to bude potřeba. Chci pomoci v kampani zejména v oblasti evropské politiky.

Neuvažujete o návratu do nějaké funkce v ČSSD? V roce 2011 bude sjezd.

Takovou otázku jsem si opravdu nepoložil. Nyní končím svůj mandát eurokomisaře. Poté chci využít velkých zkušeností, které jsem získal v oblasti sociální politiky. Chci pomoci soc. dem. politice jako takové, neuvažoval jsem o nějakých stranických funkcích.