„Ačkoliv již včera reagoval na článek v sobotním Právu a na článek serveru novinky.cz předseda KVV ČSSD Petr Benda, který v tiskové zprávě rozeslané médiím odmítl jakoukoliv spojitost s popsanou situací, média dnes tvrzení Práva a Novinky.cz přejala bez jakékoliv reakce či korekce.

Předseda ČSSD Jiří Paroubek považuje celou záležitost v MO Bílina za věc, která je plně v kompetenci příslušné místní a okresní organizace, jejichž rozhodnutí plně respektuje. Předseda ČSSD se proto v zájmu vyloučení všech pochybností, které slouží k podobným manipulacím, jako je tomu v případě článků Jiřího Ovčáčka v Právu, které pak bezmyšlenkovitě přebírají ostatní média a poškozují tak dobré jméno ČSSD, obrátil na předsedu Ústřední kontrolní komise ČSSD s žádostí o prošetření celé situace.

Za stejně "průkazné", jako informace, na kterých jsou postaveny články Práva, Novinek.cz a jejich deriváty v LN a MF Dnes, považujeme totiž informace, že bílinská organizace opakovaně během několika měsíců či dokonce let odmítala přijímat bez vysvětlení členy, kteří podali řádně přihlášku a nebyli opakovaně přizváni k přijetí. Na rozdíl od místních představitelů však nechceme poškodit dobré jméno ČSSD, a proto předáváme celou věc ze stanov příslušným orgánům.

V souvislosti s touto záležitostí odmítáme také tvrzení dnešních LN, které znovu bez důkazů šíří nepravdy o volbě kandidátů do Poslanecké sněmovny za Ústecký kraj, kdy se snaží vytvořit lživý dojem o manipulaci s členskou základnou při volbě Kateřiny Brožové a Jiřího Šlégra. K žádné takové manipulaci totiž nedošlo, volba proběhla řádně, což potvrdily i kontrolní orgány ČSSD. Opačná tvrzení jsou jen průhledným záměrem poškodit ČSSD, a proto jsme se v této věci obrátili na naše právníky.“

Petr Dimun, vedoucí sekce PR a marketingu ČSSD