Jak jste spokojen s výsledkem vaší kandidatury na předsedu?

Mým cílem bylo předložit kvalitní a plnohodnotnou alternativu, což se stalo. V předsednictvu nemusím být za každou cenu. Nezdá se, že by tam totiž prostor pro alternativu byl. Liškovi ale držím palce.

Probíhá podle vás sjezd na rozdíl od loňského v Teplicích v demokratickém duchu?

O moc dál jsme se neposunuli.

Konkrétně?

Než aby vedení umožnilo lidem normálně vystoupit v debatě, vymyslelo raději složitý mechanismus, jak ji vůbec nerozvinout. Vše je takzvaně demokratické, ale ve výsledku s cílem potlačit kritiku.

Liška se v kuloárech podivoval, že vám vyjádřil podporu filozof Václav Bělohradský.

Shodou okolností jsme s profesorem Bělohradským, jenž mi vede diplomní práci, došli k dvacátému výročí roku 1989 ke stejnému závěru. Že trh je potřeba demokratizovat. Já ve svém manifestu Demokratizujme trh, který je podkladem sjezdu, a profesor Bělohradský v hlavním textu v deníku Právo k výročí.

To ovšem zavání vaším plagiátorstvím.

Nemějte obavu. Titulní heslo manifestu jsem měl už na plakátu k předčasným volbách v září.

V kuloárech se mluví o zákulisní taktice Bursíka, jenž se snaží dosadit do předsednictva pouze své lidi, čemuž se má Liška bránit. Je to tak?

Zcela vážně hrozí, že celé předsednictvo, tak jako ostatně i poslanecký klub, bude loajální spíše k Bursíkovi než k Liškovi. K žádným změnám ve směřování Strany zelených by v takovém případě nedošlo. Změny by pak připomínaly pouze Potěmkinovu vesnici a Liška by se dostal do podobného poměru k Bursíkovi jako Medvěděv k Putinovi.

Prvním místopředsedou se stal bývalý unionista František Pelc.

Ano, přesný příklad toho, o čem jsme teď mluvili. Pelc, kdysi blízký spolupracovník šéfa Unie svobody Pavla Němce, známého z kauzy Katarského prince, se stal předsedou zelených v Libereckém kraji na základě vnitrostranického puče s účelovými základními organizacemi. Z tohoto důvodu není pro řadu straníků důvěryhodný. Panuje obava, že by se mohl stát předsedou, kdyby Liška třeba rezignoval, což je pro řadu členů nepředstavitelné.