"Tato těla symbolizují oběti klimatických změn, které se dají přičíst prunéřovské elektrárně. Ročně jich může bát až pětačtyřicet," uvedl ředitel kampaní Greenpeace ČR Jan Piňos.

Elektrárna leží aktivistům v žaludku už měsíce. Přestože se chystá její modernizace, která má zvýšit účinnost zdroje a snížit objem produkovaných emisí škodlivin, podle ekologů nevyužívá připravovaný projekt nejlepší dostupné technologie.

"Zjednodušeně řečeno, kdyby se opravila ještě lépe, bylo by omezení negativních vlivů na životní prostředí ještě větší," shodli se aktivisté. V červnu vylezli kvůli prosazení svého požadavku na nejlepší technologii na třísetmetrový komín elektrárny, kde rozbalili obrovský transparent  Stop CO2. [celá zpráva]

Ministerstvo s aktivisty souhlasí

Čtvrteční akce bezprostředně předcházela veřejnému projednávání EIA, tedy dopadu stavby na životní prostředí. ČEZ nejlepší technologii použít nechce, protože je příliš nákladná a zásoby uhlí podle elekrárenské firmy nezaručují návratnost investice. Podle ekologů však návrhem opravy obcházejí zákon, protože modernizace je tak rozsáhlá, že se jedná o nový zdroj. A pro něj jsou podle zákona nejlepší dostupné technologie povinné. Za pravdu aktivistům dalo i ministerstvo životního prostředí.

ČEZ přesto neustoupil a modernizaci se pokouší prosadit. "Ministerstvo i my požadujeme zvýšení účinnosti na 42 procent z 38 procent garantovaných firmou ČEZ," trvá na svém Piňos.

Kampaň zahájili ekologové před půl rokem. "Zní to tvrdě, ale prunéřovská elektrárna zabíjí. Před odsířením byli její hlavní obětí Severočeši, dnes to jsou především obyvatelé afrických a malých ostrovních států, které probíhající změna klimatu postihuje nejhůře," uvedl tehdy vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský.

Podle ČEZ šíří ekologové poplašnou zprávu. Elektrárenský gigant se hájí třináctiprocentním snížením emisí CO2 v loňském roce, další omezení významného skleníkového plynu zařídí  komplexní obnova Elektrárny Tušimice II. A největší pokles, až 50 procent, nastane ve chvíli, kdy Elektrárna Prunéřov I v letech 2015–16 ukončí provoz všech bloků.

Největší zdroj oxidu uhličitého v ČR zabije prý ročně 45 lidí

Podle Rovenského ČEZ vliv Prunéřova na světové klima bagatelizuje. "Ve dvousetstránkové studii vlivů obnovy elektrárny na životní prostředí není dopadům klimatických změn věnována jediná věta. Prunéřovský elektrárenský komplex je přitom největším českým zdrojem CO2, ročně ho do atmosféry vychrlí víc než všechna česká osobní auta dohromady," tvrdí Rovenský.

Deset miliónů tun CO2 souvisí se skutečností, že je Prunéřov největším elektrárenským komplexem v zemi. Na celosvětových emisích plynu se podílí 0,21 promile. Ekologové však využili údajů Světového humanitárního fóra, že změna klimatu v souvislosti s častějšími přírodními katastrofami zabíjí již nyní 300 tisíc lidí ročně.

"Když uvedené údaje vynásobíme 0,21 promile a zohledníme další faktory, dojdeme ke 45 mrtvým. Právě tolik obětí lze přičíst elektrárně Prunéřov II.," usoudili ekologové.