Návrh na vyslovení protiústavnosti podal Nejvyšší správní soud (NSS). Řeší totiž starší případ, v němž musí již zrušený paragraf použít. Soudci NSS přitom dospěli k závěru, že by aplikací zákona porušili ústavou zaručená práva.

Podle napadeného ustanovení zákona soudy mohou přezkoumávat jen přesně vymezená rozhodnutí orgánu BIS. Ostatní rozhodnutí jsou ze soudního přezkumu vyloučena. Podle NSS tak lidé v některých případech přišli o možnost obrany.

Ústavní soud nemohl zrušit již neplatné či novelizované ustanovení. Mohl pouze zpětně vyslovit jeho protiústavnost. Výrok se tak týká jen kauz, jež se vlečou ještě z doby před novelizací a připadá v nich v úvahu použití sporného ustanovení.  

NSS konkrétně řeší případ ženy, jíž BIS nepřiznala takzvané úmrtné, dávku za smrt rodinného příslušníka ve službě. Proti rozhodnutí ředitele BIS podala žalobu. Soud ji ale odmítl, protože podle sporného ustanovení zákona nešlo o přezkoumatelné rozhodnutí.