Resort obdržel od vysokých škol celkem 44 žádostí, osm nejlepších vybral a čtyři projekty již mají granty schválené.

Na prvním místě se umístil projekt Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Škola chce vybudovat výzkumné centrum nových technologií ve strojírenství. Ten získal dotaci v hodnotě přes 700 miliónů korun. Centrum se bude zabývat především výzkumem a vývojem nových technologií a zařízení v mnoha odvětvích, od leteckého průmyslu až po ochranu životního prostředí.

Přes 300 miliónů korun získal i Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně. Ten se jako je jediný v ČR zabývá výzkumem v oblasti ochrany zdraví zvířat. Specializuje se na infekce, které způsobují významné ztráty v chovech hospodářských zvířat, a na infekce přenosné ze zvířat na člověka.

Technická univerzita v Liberci obdrží přes 800 miliónů korun na vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra zaměřeného především na výzkum nanotechnologií.

Posledním ze schválených projektů jsou Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií Ústavu přístrojové techniky AV ČR. Ty se budou zabývat například konstrukcí moderních vědeckých přístrojů a vývojem nové diagnostické metody v medicíně. Laboratoře získaly z fondů přes 400 miliónů korun.