Zákaz přijímat uchazeče o doktorská studia a vykonávat rigorózní zkoušky. A to do té doby, než projde fakulta reformou. To jsou nedůležitější závěry, s nimiž teď přišla akreditační komise. Čekal jste to horší?   

Jsem mile překvapený, rozhodnutí komise je výrazně lepší než jsme očekávali. Ve skrytu duše jsem v to ani nedoufal. Je to přece velké vítězství, vždyť se ještě před pár týdny spekulovalo o uzavření školy. Já jsem se třeba obával, že škola úplně přijde o rigorózní řízení a ta jsou jen dočasně pozastavená.

A hlavně - magisterské studium je naprosto v pořádku, studenti se nemusejí bát, že by jejich základní pětileté studium bylo ohroženo. Fakulta dostala šanci, aby během pár měsíců odstranila veškeré problémy, pak bude možné zrušit i zmíněná omezení.

Předsedkyně akreditační komise Vladimíra Dvořáková mluví o roce.

Rok, to je termín hraničící téměř s jistotou. Já se domnívám, a snad to nezní příliš sebevědomě, že to stihneme ještě do konce tohoto akademického roku, tedy pokud se podaří prosadit stanovené reformní kroky.

Co by tomu ještě mohlo zabránit? Vy sám jste byl zvolen děkanem, tento týden jste jmenoval svůj tým proděkanů.

Skutečně věřím, že všechno poběží tak, jak má. V pondělí byla zvolena i nová vědecká rada, teď připravujeme změny ve struktuře školy a personálním obsazení, vše bude projednáno v následujících týdnech.

Mimochodem, předsedkyně Dvořáková byla zcela konsternována tím, že referentky studijního oddělení zapisovaly záznamy o zkouškách a zápočtech do elektronického systému školy jen na základě předloženého indexu nebo jeho kopie, bez kontroly s údaji příslušných kateder. To je prý naprostá rarita.

Předpokládám, že nový proděkan pro studijní záležitosti doktor Petr Bezouška připraví jasný plán, jak má studijní oddělení vypadat, co má dělat a případně doporučí nějaké personální změny. To ale nechci předjímat, bude třeba přezkoumat, zda studijní referentky konaly o své vůli nebo na základě pokynu bývalého vedení fakulty.

Kritiku schytal i neprůhledný systém přijímacích řízení. Stačíte jej do června změnit?

Už jsme schválili nový systém - budeme využívat takzvané SCIO testy. Zkoušky se budou dělat mimo fakultu, my pouze vybereme stanovený počet těch nejúspěšnějších. Možnost ovlivnění bude nulová. A nepředpokládáme, že by byl někdo přijat na odvolání.

Nakolik fakultu poznamená pozastavení přijímání uchazečů o doktorská studia?

Nemáme s tím problém. My bychom je totiž v tomto akademickém roce stejně nepřijímali. Máme jich velké množství, podle mého názoru víc než je potřeba, a pokud chceme zachovat kvalitu jejich výuky, tak by přijímání dalších nebylo nyní vhodné.

A jak se studentů dotkne dočasný zákaz rigorózních zkoušek?

Omyl. Nejedná se o studenty, ale o lidi, kteří již mají titul mgr. a u nás si podají žádost o složení státní rigorózní zkoušky.

Kolik stávajících žadatelů má tedy zatím smůlu?

Je jich asi padesát. Musejí počkat. A nebo se obrátit na jinou právnickou fakultu. My se vrátíme k rigorózním zkouškám po provedení reforem.