Informace o Kanyzově spolupráci s tehdejší tajnou policií se objevily v roce 2005. V seznamech StB byl herec veden jako agent s krycím jménem Honza a podle zápisu spolupracoval v letech 1975 až 1983. Svazek vedla část StB zabývající se bojem proti vnitřnímu nepříteli.

Kanyza tehdy připustil, že byl několik let ve spojení s StB, odmítl ale, že by podepsal spolupráci. "Byl jsem předvoláván a opakovaně vyslýchán. Nikdy jsem žádnou spolupráci nepodepsal a nikdy jsem nikomu vědomě neublížil," sdělil tehdy Kanyza Novinkám.