Blažek připustil, že projekt, který měl fungovat jako elektronická peněženka, prozatím funguje pouze velmi omezeně a zároveň negeneruje prakticky žádné výnosy. Podle Blažka nyní využívá kartu zhruba 400 tisíc lidí. 

Valdemar Linek z auditorské firmy Nexia uvedl, že projekt Opencard je pro město nerentabilní a představuje výraznou zátěž pro rozpočet města. Podle auditu se náklady vyšplhaly na zhruba 880 miliónů korun, přičemž ztráta bude dále narůstat.

Systém v současné době není připraven na to, aby fungoval jako elektronická peněženka. Auditoři mimo jiné uvedli, že magistrátní odbor informatiky, který má projekt na starosti, rezignoval na plánování rozvoje celého projektu. [celá zpráva]

Audit také konstatoval, že několik desítek miliónů korun bylo vyčerpáno neefektivně již na začátku projektu. Velmi vysoké jsou podle něj i provozní náklady. Auditoři kritizovali i to, že některé z firem, které byly vybrány k zajišťování služeb, získaly své zakázky bez výběrového řízení a bez toho, že by měly zkušenosti s danou problematikou.

Celková náplň projektu byla od počátku chybná, uvedli auditoři s tím, že chyběl člověk, který by byl za celý projekt zodpovědný.