Práce, které má Právo k dispozici v elektronické podobě, jsou shodné do posledního slova, písmene a čárky. Mají stejné názvy kapitol, shodný text, tytéž zdroje. Odlišné jsou pouze v názvu, byly též odevzdány v jiném roce a pod každou je podepsán jiný autor.

Jedna z prací byla napsána na Fakultě aplikovaných věd aférou zmítané Západočeské univerzity v Plzni. Autorkou je studentka, jejíž jméno je redakci známo. Druhá byla odevzdána na pražské soukromé Vysoké škole aplikovaného práva. Autorem je Rudolf Müller, vykonavatel Exekutorského úřadu v Semilech.

„Jde o dva identické texty, které se shodují do nejmenších detailů. Bakalářská práce byla naší studentce zadána 1. února 2007, odevzdána byla 25. května 2007, obhájena 22. června 2007 a klasifikována známkou dobře,“ sdělil v pondělí Právu vedoucí příslušné katedry Fakulty aplikovaných věd ZČU Pavel Drábek. Redakci poskytl oficiální zadání bakalářské práce, které odpovídá práci studentky. „Může být užitečné při posuzování původnosti obou textů,“ dodal Drábek.

„Psal jsem ji dřív“

Müllerovu práci na soukromé VŠ aplikovaného práva, odevzdanou v roce 2008, tedy o rok později, vedl Doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc., jenž učí i na Právnické fakultě UK v Praze.

Na dotaz, jak je možné, že text, který vedl, je identický s prací plzeňské studentky, odpověděl: „Kdyby práce oné studentky byla publikovaná, zřejmě bych ji četl a mohl svého studenta v případě, že by odevzdal týž text, upozornit, že plagioval se vším všudy. Bakalářské práce se ale nepublikují. U obhajoby jsem nebyl.“

Müller však popírá, že by to byl on, kdo práci opsal. „Zadání práce se volí někdy ke konci prváku. Jestliže vezmeme v úvahu, že jsem studoval čtyři a půl roku, tak se dostaneme k tomu, že jsem na práci musel začít pracovat dávno před termínem, kdy to obhajovala dotyčná slečna nebo paní,“ řekl v pondělí Právu.

Věc škola šetří

Výkonný ředitel Vysoké školy aplikovaného práva Jan Večeř pro Právo uvedl: „Tento podnět, že práce jsou stejné, jsme od veřejnosti dostali. Na základě tohoto podnětu jsme začali věc prošetřovat, u nás je to neuzavřené. V každém případě však student neobdrží diplom, pokud se prokáže, že práce není původní.“

Podle Večeře je Müller stále studentem školy a ještě ji neabsolvoval, tudíž není držitelem titulu bakalář. 

Soudní exekutor v Semilech Jan Jindra Právu potvrdil, že Müller je jeho zaměstnancem. „K jeho profesi je dostačující středoškolské vzdělání,“ dodal.

Vysoká škola aplikovaného práva získala státní souhlas ministerstva školství k působení jako soukromá VŠ 31. srpna 2001. Působí zde téměř 40 pedagogů s vědeckou nebo akademickou hodností (Prof., Doc., Ph.D., CSc.) a více než 60 pedagogů s titulem JUDr.