Výkonná rada má z rozhodnutí delegátů pro příští kongres připravit takový klíč pro výběr delegátů, který zohlední výsledky předchozích parlamentních voleb. Je to krok, kterým se občanští demokraté snaží zamezit nabírání "černých duší" regionálními organizacemi a delegáti o něm bouřlivě diskutovali.

Do nových stanov se tak nakonec nevešel původně připravený návrh, na kterém zřejmě nebyla politická shoda. Podle tohoto návrhu měl být počet delegátů na kongresu fixně omezen na pět stovek. Polovina z nich by podle matematického modelu odpovídala počtu voličů v příslušném kraji, druhá polovina volebnímu výsledku ODS v tomto kraji. Eliminováno tak mělo být odvozování síly regionů na stranických fórech od počtu jejich členů.

V reflexi potíží, které ODS měla s vylučováním poslance Vlastimila Tlustého, doplnil nynější 20. kongres stanovy strany tím, že členství zaniká z důvodů závažného porušení povinností na návrh příslušné regionální rady zrušením členství Výkonnou radou ODS. Lhůta pro případný nový vstup do strany je nově stanovena na tři roky.