Kontroly probíhají o sobotách, tento týden ale revizní tým využil i úterní státní svátek.

„Dne 17. listopadu jsme prověřili studia šestnácti absolventů magisterského studijného programu, ve dvou případech se vyskytly pochybnosti, které povedou k dalšímu šetření,“ sdělila předsedkyně komise Eva Pasáčková.

Komise také  doposud prověřila  45 absolventů doktorských studijních programů. „Další zkoumání bude nutné v jedenácti případech,“ dodala Pasáčková.