Varoval, že se stále rodí nové zhoubné ideologie, které mají stejné základní charakteristiky, jako měly nacismus a komunismus.

Klaus označil obě výročí za "dva nejdůležitější 17. listopady 20. století". Zdůraznil, že studentský pochod v roce 1989, který smrt Opletala za nacistické okupace připomínal, přímo vedl ke konci komunistického režimu.

Prohlásil také, že jako hlavní poučení ze 17. listopadu 1939 si odnáší vědomí, že se neustále mohou rodit nebezpečné ideologie. Ty prý mohou být méně přímočaře agresivní než nacismus nebo komunismus, spojuje je s nimi ale víra v jedinou spásnou myšlenku a snaha prosadit tuto myšlenku za každou cenu.

Setkání u Hlávkovy koleje je dnes jedinou akcí, která připomíná události roku 1939 za účasti některého z vrcholných politiků.