Topolánek představil čtyři sekce, které mají obsáhnout oblasti, kterým se ODS hodlá věnovat. Jde o "obranu svobody", "ČR v Evropě a ve světě", "vzdělaná a konkurenceschopná země" a "nové civilizační výzvy, řešení pro budoucnost".

Každá ze sekcí bude mít několik mluvčích, mezi nimiž Topolánek představil jak známé tváře, tak i nové tváře z regionů. Každý ze členů týmu bude mít na starost vlastní podoblast, za niž bude hovořit.

Projekt začne fungovat na nadcházejícím stranickém kongresu a bude se spolupodílet i na přípravě voleb v příštím roce. Východiska nového projektu by měla korespondovat se stranickým programem.

Mezi známá jména týmu patří Ivan Langer, Jan Zahradil, Martin Říman, Jiří Pospíšil či Tomáš Julínek. Nechybí ani Marek Benda, jehož jméno se v poslední době skloňuje v souvislosti s kauzou plzeňských práv, kde Benda získal titul na základě neodpovídající rigorózní práce. V rámci týmu Vize 2020 by měl mít na starost kapitolu ústavních reforem.