Případ se váže na vleklý spor právníka Zdeňka Altnera a ČSSD, který od strany požaduje za vyhraný soud o Lidový dům odměnu a smluvní pokuty ve výši 20 miliard korun. Halbich požaduje „pouze“ 18,6 miliónu. Sám Altner se k soudu sice dostavil, jeho výslech se ale nekonal, neboť soudci jej označili za nadbytečný důkaz.

Halbich spolu s dalším právníkem Zdeňkem Hájkem přistoupil k mandátní smlouvě, kterou Altner uzavřel se sociálními demokraty. Po úspěšném skončení procesu však vyvstal spor o to, jakým způsobem ČSSD předá právníkům odměnu a kdo je vlastně jejím věřitelem.

Nakonec strana poslala na Altnerův účet třetinu z odměny, kterou vyčíslila zhruba na 50 miliónů. Další dvě třetiny dala ČSSD do soudní úschovy, kde jsou peníze uloženy dosud. Jde také o Halbichův podíl.