„Navrhnout tento krok jsme chtěli už 2. listopadu, ale zdálo se nám to nevhodné, protože probíhala především volba nového děkana, tak jsme od tohoto záměru upustili. S jeho prací v senátu ale už jsme nespokojeni delší dobu," uvedl Martin Marek, člen AS za jeho studentskou část.

"Jednak to byl on, kdo zrušil jednání AS letos 29. června bez jakékoliv dohody se zástupcem studentů s tím, že se valná část senátu omluvila. Když jsme po něm omluvenky požadovali, nedal nám je a dosud se tak ještě nestalo. To je jeden důvod, proč chceme předsedu AS odvolat. Druhým je fakt, že byl a je členem kolegia děkana, což je vedle AS další nejvyšší orgán fakulty. Je jedno, že sice nefungoval, ale každopádně tak byl členem bývalého vedení a podle našeho názoru mohl něčemu zabránit a přesto nekonal,“ doplnil Marek.

„Uvažujeme o termínu jednání AS na 23. listopad, ale musíme jej ještě projednat s vedením fakulty, zatím jsme tak neučinili. Senát se ale tak jako tak musí co nejdříve sejít, protože musí schválit nové proděkany v jejich funkcích. Jestli se nám podaří Teleckého sesadit, nevíme, zatím jsme o tom s vyučujícími nemluvili, ale možná se svého postu předsedy AS teď vzdá sám,“ dodal Marek.

Telecký vyučuje na katedře finančního práva. Jeho dizertační práce je jednou z těch, které chybějí v knihovně. Je údajně připraven ji ukázat komisi, ale protože vznikla před rokem 2005, nemá povinnost ukládat ji do knihovny. Jeho spojení s bývalým vedením fakulty, konkrétně Milanem Kindlem, dokazuje i to, že Telecký figuruje ve společnostech, které jsou napojeny na Kindlovu advokátní kancelář.