Pane primátore, v souboji o předsedu pražské ODS máte silného soupeře, svého náměstka z radnice Rudolfa Blažka. Připouštíte si, že po úterním sněmu pražské ODS už nemusíte stát v čele pražské organizace?

Do politiky patří zdravá soutěž. Mimochodem jednou z předností ODS vždy v historii byla vnitrostranická konkurence, je to fenomén, který posouvá dopředu každý mechanismus. Nemám obavu z žádného rozhodnutí regionálního sněmu. Může se stát, že se delegáti rozhodnou pro změnu, může se stát, že dají důvěru současnému předsedovi. Obě varianty jsou pro mě reálným možným východiskem. Ani jedna, ani druhá neznamená ani konec světa, ani tragédii, pouze odpovědnost, závazek a práci.

Měla by vaše eventuální prohra dopad na pražskou radnici?

Určitě ne. Vedení pražské radnice a pražského regionu ODS jsou dvě odlišné sportovní disciplíny. Byť spolu samozřejmě souvisejí, zcela stoprocentně rozhodujícím faktorem pro volbu vedení pražského regionu ani tak není osobnost předsedy, ale celý tým, který před sebou bude mít v supervolebním roce naprosto klíčový úkol. A to obstát ve trojích volbách.

Výsledek parlamentních voleb vždy bude srovnáván s rokem 2006 a dovolím si připomenout, že pražská ODS získala 48 procent hlasů. V následných komunálních volbách dokonce více než 54 procent. Tento fenomenální úspěch bude referenčním rámcem pro hodnocení úspěchu a neúspěchu budoucího vedení pražské ODS.

Tedy to nové vedení nečeká žádný med. Čeká ho neuvěřitelně těžká pozice a práce, volby si žádají charismatické vedení a především dobrou organizaci. Nemůže tu být prostor pro nějaké střety či soupeření. Chce-li pražská ODS obstát a zvítězit, musí táhnout za jeden provaz, čili neobávám se ani jednoho z možných výsledků sněmu.

Jak souvisí váš souboj s Blažkem s kongresem ODS a s bojem o hlasy delegátů, protože není jasné, má-li být volební, anebo ne?

Můj názor je jednoznačný. Na loňském řádném kongresu bylo zvoleno nové vedení ODS na dva roky. Nové vedení ODS má za sebou těžký rok, ódéeska není v dobré kondici. Chceme-li v supervolebním roce obstát na celostátní úrovni, musí se něco změnit. Na druhou stranu měnit vedení politické strany uprostřed funkčního mandátu považuji za velmi nešťastné. Mohl by to být precedens pro další a další kongresy, každoroční převolování vedení strany by upřímně řečeno bylo cestou do pekel.

Říkáte ale, že se něco musí změnit...

Za druhé jsem přesvědčen, že letošní kongres musí být především ideovou a věcnou diskusí o programové alternativě, kterou občanští demokraté musejí být schopni nabídnout veřejnosti a před veřejností ji obhájit. A to tak, aby ve složité situaci hospodářské krize a navíc v situaci, kdy nemáme v rukou reálnou výkonnou moc, abychom byli schopni pravicovým a středně pravicovým konzervativním voličům nabídnout seriózní program.

Myslíte, že to dosud nebylo?

To se obávám, že v tuto chvíli ODS víc slibovala, než mohla splnit. Jsem přesvědčen, že jeden z faktorů odlivu voličů od ODS je, že nejsme schopni naplňovat programové závazky a politické sliby. Tím druhým faktorem odlivu voličů jsou nejrůznější aféry a pseudoaféry, které nám nepomáhají, stejně jako nešťastné výroky pana předsedy a stejně tak fakt, že ODS dnes netáhne za jeden provaz. Je obtížné věřit politické straně, která není vnitřně konsolidovaná a není vnitřně jednotná. Přesto platí, že funkční mandát strany je na dva roky, je příležitostí a zároveň zodpovědností, před kterou není možné utéct. Mirek Topolánek a vedení ODS by prostě měli přinést a ukázat na kongresu reálnou vizi naší nabídky voličům.

To, že Mirek Topolánek prohlásil před časem, že chce na kongresu silný mandát, bylo důvodem mnoha diskusí v pražské ODS a já slyším z řady místních a oblastních sdružení volání, aby si Mirek Topolánek o takový mandát řekl v tajné volbě. Upřímně řečeno, chce-li pan předseda vědět, jak silný mandát má, jediná možná cesta je opravdu v tajné volbě. Ale je to věc rozhodnutí pana předsedy.

A pokud by to Topolánek udělal, šel byste s ním do souboje jako na minulém kongresu, i když je tu ještě adept na předsedu Petr Gandalovič?

Určitě nepůjdu do žádného souboje už proto, co jsem řekl na začátku. Funkční mandát vedení ODS je dvouletý, ctím jej a respektuji. Jsem přesvědčen, že Mirek Topolánek má právo vést ODS až do dalšího volebního kongresu. Má dokonce zodpovědnost a povinnost udělat vše pro úspěch ve volbách.

V tomto ohledu nevolám a nebudu volat po volebním kongresu, nebudu participovat na hypotetických úvahách a spekulacích. Myslím si, že v tuto chvíli opravdu hledáme obhajitelnou vizi, alternativu. Hledáme ztracenou jednotu ODS, ta jediná je základem síly, přesvědčivosti a důslednosti. Jsou to základní parametry, bez nichž vyhrát volby prostě není možné. Volání po změně z různých regionů je zrcadlem současné nepohody, atmosféry uvnitř ODS. Jsem přesvědčen, že kongres, který se odehraje za necelý měsíc, bude na to hledat odpověď.

Na sněmu ODS v Praze 6 jste hlasoval pro výzvu poslanci Marku Bendovi, aby se kvůli podivně získanému titulu na plzeňských právech vzdal funkce šéfa sněmovního ústavně-právního výboru. Budete to chtít prosadit i na pražském sněmu?

Regionální sněm bude nepochybně hlasovat o usneseních všech sněmů oblastních. Považuji za mimořádně nešťastné, aby ve významné funkci předsedy výboru parlamentu stál člověk se zpochybnitelným titulem. Je to stejné, jako kdyby neuvěřitelnou situaci plzeňské právnické fakulty chtěl řešit někdo, kdo má zpochybnitelný titul. Vrhalo by to na celý proces velmi temné světlo. Jsem přesvědčen, že má-li mít funkce předsedy ústavně-právního výboru nějakou kredibilitu, má se jí Marek Benda vzdát.

Ale i někteří vaši kolegové z radnice neobvykle rychle absolvovali soukromou VŠ, konkrétně Vysokou školu finanční a správní v Praze 5. Nemělo by se to také prověřit?

Pokud jsem informován, taková kontrola už probíhá. Měl jsem možnost zpovzdálí sledovat studium některých svých kolegů a musím říci, že i s ohledem na délku studia nemám obavu, že by došlo k nějaké konfrontaci se slušnými mravy. Jsem přesvědčen, že všichni mí kolegové své studium obhájí.

Když převedu vaše slova o tom, že ODS slibovala víc, než byla schopna splnit, do pražské roviny, hrozí tu stávka odborářů dopravního podniku. Vyčítají vám nebo městu, že nezaplatilo dvě miliardy korun. Proto je DP v krizi?

Té otázce se strašně usmívám, protože DP je obchodní společnost. A obchodní společnost je řízena svým managementem a svými statutárními orgány. Hlavní město Praha je vlastníkem DP a financuje ho prostřednictvím tzv. provozní dotace. Kromě ní má DP ještě vlastní zdroje, získává je prostřednictvím jízdného či hospodářské činnosti společnosti. Město schválilo DP provozní dotaci ve výši 7,2 miliardy korun a proti tomu si smlouvou mezi společnostmi Ropid (organizátor pražské hromadné dopravy.), DP a městem objednalo přepravní výkony ve výši 7,2 miliardy korun.

Ne tedy 9,2 miliardy korun?

Ne, 7,2 miliardy korun. Každá obchodní společnost může utratit pouze tolik, na co má zdroje. Povinností managementu a kolektivních orgánů bylo schválit na základě zdrojů a příjmů rozpočet DP a podle něj hospodařit. Skandální je, že DP nebyl schopen si schválit takový rozpočet, a přestože je dnes listopad, hospodaří s rozpočtovým provizóriem. To je neuvěřitelné.

Byl to mimochodem jeden z hlavních důvodů, proč musel odejít finanční ředitel. Podruhé je neuvěřitelné, že DP ještě navíc na konci roku přichází s nataženou rukou a vykazuje „prokazatelnou ztrátu“, ve které se snaží ukázat, že přepravní výkony, které si město objednalo podle smlouvy za 7,2 miliardy korun, společnost stály víc. Já říkám: to není možné! Zodpovědný hospodář a rozumný management hospodaří pouze s tím, co má. A není možné hospodařit pouze na nějaký pomyslný dluh. Takový fenomén se jmenuje rozpočtová nekázeň a je to pro mě absolutně nepřijatelné.

Uprostřed ekonomické krize šetřit musejí všichni včetně DP. Nevím, co skrývá management DP v kategorii prokazatelná ztráta, kterou ohodnotil na 2 miliardy korun. Jestli v tom jsou nějaké finanční prostředky na sociální výhody, nějaké další peníze na platy managementu, netuším.

Znamená to, že stávku metra, tramvají a autobusů riskujete?

Myslím, že se dohodneme. Na druhou stranu i taková alternativa je možná. Město se prostě nemůže nechat vydírat prostřednictvím nezodpovědně řízené společnosti. Argumentem nemůže být rozpočtová nekázeň, je nezodpovědné brát si cestující a Pražany za rukojmí. Odboráři se v takovém případě stavějí sami proti sobě. V konečném důsledku nebudeme mít jinou možnost, než se obrátit na soukromé přepravce, kteří dnes jezdí za nižší náklady než DP. Stanou se reálnou konkurencí, která DP může vzít část jeho výkonu.