Rektor univerzity Řápkovou vyzval, aby předložila dokumenty, že na univerzitě studovala, jinak začne řešit odebrání titulu Mgr.

„Současná vyjádření kohokoliv o mém studiu jsou pouze účelové spekulace s jediným cílem - 
politicky mě poškodit. Fakulta by ale už měla předkládat pravdivá fakta,“ usoudila Řápková.

Za viníka zmatků kolem svého studia označila svoji alma mater. "Fakulta má ve svých věcech neuvěřitelný nepořádek, zápisy o mých zkouškách a zápočtech, které potvrzují má slova, tam musí být, přesto jsou zamlčovány. Jakékoliv spekulace jsou do doby jejich oficiálního uveřejnění bezpředmětné,“ rozhořčila se Řápková.

Protokoly existují, ale prázdné

„Postup paní Řápkové plně respektuji, každý, kdo si myslí, že byl spáchán trestný čin, může podat trestní oznámení,“ řekl Právu děkan plzeňské právnické fakulty Jiří Pospíšil.

Odmítl ale, že by zmizely dokumenty o studiích Řápkové. „Ty protokoly tam jsou, akorát jsou prázdné. Na jednotlivých katedrách jsou archy a u každého jména je napsáno, kdy byl zkoušen, za kolik byl zkoušen, kým byl zkoušen a je tam podpis učitele. U ní jsou tato políčka prázdná. A to nejen na katedře trestního práva, ale i na dalších katedrách,“ upozornil Pospíšil, který tato fakta považuje za velmi vážná.

„O tom, zda paní Řápková přijde o titul, musí rozhodnout komise zřízená rektorem. My jsme jí předali všechny potřebné dokumenty,“ dodal Pospíšil. 

Rektor Josef Průša řekl, že komise Řápkovou vyzve, aby dodala doklady o svém studiu. Pokud je nepředloží, hodlá škola podat návrh na odebrání titulu Mgr. Podle Průši má škola v případě Řápkové záznamy o zkouškách jen v elektronickém systému, nikde se neobjevily "zapsané na papíru", jak je to běžné u ostatních studentů.

Komise chce kvůli hrozbě trestním oznámením šetření Řápkové případu urychlit.

Je to hon na čarodějnice

Mediální zájem o své magisterské studium považuje Řápková za hon na čarodějnice. Fakta se prý překrucují s jediným cílem - očernit její jméno a pak ji svrhnout z politické šachovnice.

"Nejdříve se tvrdilo, že jsem nenapsala diplomovou práci, ale prokázalo se, že ji mám. Pak se objevilo, že jsem nechodila na semináře pana Baxy, ale potvrdilo se, že jsem tam nemusela chodit. Dokonce se objevila informace, že jsem chodila na denní studium, přitom jsem měla povolený individuální studijní plán. Teď se zase probírá, že jsem chodila na neexistující semináře k panu Pipkovi, i když já chodila k jeho asistentce Stočesové pouze na konzultace, pan Pipek mne zkoušel,“ vyjmenovala "křivdy" primátorka.

Fakultu obvinila, že nemá skutečný zájem na hledání pravdy. „Je naprosto zřejmé, že se zde vede nečistá hra. Aby si veřejnost mohla ověřit, že mluvím pravdu, musí do tam vstoupit orgány činné v trestním řízení,“ doplnila Řápková.

Z politiků se skandál dotkl také poslance ODS Marka Bendy. Tomu byla v Plzni uznána diplomová práce za práci rigorózní, ač minimálně po formální stránce nesplňovala požadovaná kritéria. Měla například poloviční rozsah.