Jednotlivé dokumenty vstupují v platnost prvního dne v měsíci, který následuje po uložení ratifikační listiny od posledního členského státu.

Fischer příští pátek odcestuje na dvoudenní návštěvu Vatikánu a cesty využije i k tomu, aby dovezl pracovníkům italského ministerstva v Římě ratifikovanou smlouvu. V Itálii bude smlouva uložena do depozitáře tamního ministerstva zahraničí, kde se unijní smlouvy uchovávají.

Česko bylo poslední zemí EU, která "Lisabon" přijala. Po dlouhých průtazích ji nakonec podepsal její dlouhodobý kritik prezident Václav Klaus. Smlouvu ratifikoval poté, co na jeho naléhání summit EU přislíbil Praze výjimku z Listiny základních práv EU, která je včleněná do smlouvy. Vyjednaná výjimka by měla být vedle textu přístupové smlouvy Chorvatska k EU. Klaus také čekal na český Ústavní soud, který prohlásil, že dokument není v rozporu s českou legislativou.

Lisabonská smlouva má za cíl zefektivnit fungování rozšířené unie. Zavádí například institut stálého předsedy Evropské rady a post "evropského ministra zahraničí".