Kladné hodnocení v současnosti převládá u všech věkových skupin, nicméně mladí lidé do 30 let často přiznali i neznalost tehdejších poměrů a tedy nemožnost situaci posoudit (minimálně čtvrtina z nich zvolila odpověď "nevím").

Oproti tomu považuje poměry z doby před 20 lety za lepší bezmála třetina seniorů ve věku nad 60 let. Zhruba třetina lidí ve věku nad 30 let hodnotí změny nejednoznačně.

Lidé v dnešní době postrádají především zabezpečení ve stáří, hůře hodnotí mezilidské vztahy a postrádají sociální jistoty a pocit bezpečí.

Obecné hodnocení poměrů před listopadem 1989 a dnes (v procentech)
před listopadem 1989 byly lepší poměry14
dnes jsou lepší poměry
45
tak napůl, nedá se říci
32
nevím
9
Zdroj: CVVM

Změna stálo za to, přiznává stále více lidí

Změny, které odstartovaly listopadové události roku 1989, nicméně lidé hodnotí pozitivněji než před deseti lety. Na otázku, zda stála změna v roce 1989 za to, odpovědělo nyní kladně 69 procent lidí, ještě v roce 1999 to bylo pouze 56 procent.

Hodnocení politického systému tak jednoznačné není. Nejhůře lidé vnímají předlistopadový, který za dobrý považuje 15 procent dotázaných. S politickým systémem v 90. letech byla spokojena třetina lidí. Nynější stav hodnotí kladně 18 procent Čechů. Do budoucna hledí s optimismem 30 procent lidí, přičemž pozitivnější jsou zejména stoupenci pravicových stran.

Lidé se neobávají, že by se mohl komunistický režim vrátit, zároveň si změnu ani nepřejí. S návratem stavu, který panoval před rokem 1989, by souhlasilo podobně jako před deseti lety 13 procent Čechů.