"U všeho jsem nebyl. ale jsem přesvědčen, že v drtivé většině bylo vše v pořádku. Vše je třeba jen dohledat,“ tvrdí Kindl, který byl střídavě proděkanem a děkanem fakulty už od roku 1993. Tvrdí, že 175 chybějících rigorózních prací připadá na vrub nepořádku, kdy vyučující neodevzdali práci do knihovny a nechali si je u sebe.

"Já jsem ochotna připustit, že až 95 procent studentů bylo v pořádku. Pro nás je ale zajímavých právě těch pět procent," řekla Dvořáková s odkazem na VIP studenty. Fakulta podle ní přijímala neprůhledným způsobem studenty do magisterského a doktorského studia. Přestože zákon stanoví určité podmínky fungování vysoké školy, fakulta je podle Dvořákové neplnila.

Mnohé argumenty se dostávaly na pole právní terminologie a existují různé výklady. Studenty bude především možnost zpochybnění již udělených titulů a jejich odebrání v případě pochybností o kvalitě té, či oné práce.