Prezident v textu uveřejněném na serveru klaus.cz poděkoval všem, kteří přispěli k nalezení řešení jeho podmínky. 

"Premiéru Fischerovi a české vládě na straně jedné, představitelům dvaceti šesti zemí EU na straně druhé. Stejnou výjimku si před dvěma roky vyjednali Poláci a Britové. Naši vyjednavači tutéž výjimku – navzdory usnesení tehdejší vlády – prosadit neuměli či nechtěli," uvedl Klaus na svém webu.

Podle něj přijaté řešení posiluje ochranu Česka před prolomením Benešových dekretů. "Neplatnost Listiny pro Českou republiku nevede ke snížení úrovně sociálních jistot našich občanů. Platnost Listiny by úroveň svobod našich občanů naopak snižovala," uvedl Klaus.

Právě údajnou neplatnost listiny kritizoval ve svém vystoupení šéf ČSSD Jiří Paroubek. ČSSD se nelíbí, že vláda přistoupila na „jen těžko přijatelnou konstrukci vyloučení celého souboru zejména rozsáhlých sociálních práv nové generace“. Podle Paroubka tím výrazně ochudila české občany o výhody vyplývající z Charty základních práv EU. [celá zpráva]

Vyjádření prezidenta Klause k výsledkům Evropské rady
S uspokojením jsem přijal rozhodnutí bruselského summitu EU z 29. a 30. října 2009, že Česká republika získala významnou výjimku z Lisabonské smlouvy. Pro Českou republiku tak Listina základních práv EU nebude platit.
Děkuji touto cestou všem, kteří přispěli k nalezení řešení mé podmínky: premiéru Fischerovi a české vládě na straně jedné, představitelům dvaceti šesti zemí EU na straně druhé. Stejnou výjimku si před dvěma roky vyjednali Poláci a Britové. Naši vyjednavači tutéž výjimku – navzdory usnesení tehdejší vlády – prosadit neuměli či nechtěli.
Řešení, které nejvyšší představitelé států EU přijali, zásadně posiluje ochranu České republiky před možným prolomením tzv. Benešových dekretů a snižuje riziko ohrožení právních jistot a vlastnických práv českých občanů. Neplatnost Listiny pro Českou republiku nevede ke snížení úrovně sociálních jistot našich občanů. Platnost Listiny by úroveň svobod našich občanů naopak snižovala.
Ze všech těchto důvodů pokládám dosažený výsledek za maximální možný a žádné další podmínky k ratifikaci Lisabonské smlouvy vznášet nehodlám.