Domnívá se spolu s obcí, že problémy způsobují vysokofrekvenční vlny, které umí změřit pouze Český telekomunikační úřad. Záření a výboje vznikají i po odpojení objektu od elektřiny.

V obci byl nedávno instalován nový televizní převaděč. Čekáme na odborníky z ČVUT, řekl starosta brdské obce Jiří Hahner.

Starosta vydal nařízení obecní policii, aby rodinu vystěhovala z domku na konci Strašic směrem k vojenskému prostoru a nabídl jim náhradní ubytování. Mračkovi ho odmítli a přestěhovali se do sousedního objektu k příbuzným.

Je pravdou, že v domku je to jako v mikrovlnce. Něco tam září, není tam příjemně,starosta Jiří Hahner

Podobnými jevy nejsou postiženy okolní domky, ve třech objektech pouze vypadávají jističe. Hahner nevylučuje, že problémy způsobuje převaděč digitálního signálu. Odmítl ale diskutovanou variantu, že by jevy zavinila velká solární elektrárna, protože zatím není v provozu. Občané diskutují o záření armádního satelitu z prostoru Brdy.

Záření a výboje vznikají i po odpojení objektu od elektřiny

"Je pravdou, že v domku je to jako v mikrovlnce. Něco tam září, není tam příjemně," dodal Hahner. Podle majitele Jiřího Mračka tam jsou záření a výboje i po odpojení objektu od elektřiny. Potvrdil to také Richard Ceplecha z ČEZ, který v úterý zaslal Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) podnět k šetření. Experti by měli podle Hahnera dorazit do obce v příštích dnech.

"Dnes tu nikdo nebyl, i když situace se zklidnila a nehoříme. Vypadá to, jako by se změnila frekvence," řekl ve čtvrtek odpoledne Jiří Mraček.

Manželku a syna má u příbuzných, vlastní dům sám hlídá, aby neshořel. "Bolí mě hlava a píská v uchu," dodal. Podle mluvčího ČEZ Martina Sobotky jde o jevy, které nejsou popsány v žádné odborné literatuře.

 

I při odpojeném elektrickém zařízení domku došlo k úrazu výbojem syna majitele. Richard Ceplecha z ČEZ

ČEZ bude pokračovat v hledání zdroje záření. "Šance je ale v desetinách procenta, teď je to na ČTÚ," dodal. Podle Sobotky je domek po provedených úpravách "nejuzemněnějším objektem na světě".

ČEZ po kontrolách nenašel žádnou poruchu ani závadu. "I při odpojeném elektrickém zařízení domku došlo k úrazu výbojem syna majitele. Navíc byly v objektu identifikovány ve větším rozsahu opakující se výboje a zahoření zásuvek elektroinstalace, jejichž četnost se vždy během dne nepravidelně měnila," uvedl Ceplecha.

ČEZ předpokládá, že problémy jsou vyvolané přítomností vysoké frekvence, a proto se obrátil na ČTÚ. "Zahoření, výboje nejsou krátkodobé, vlastníci je zháší proudem vzduchu. Četnost je až 100 případů denně. Situace se zhoršuje. Kromě výbojů dochází v objektu k destrukci žárovek, drcení skla, tepelným účinkům například na CD nosiči," uvedl Ceplecha v podnětu ČTÚ.

Potvrdil, že všechny popsané jevy viděli energetici na vlastní oči. Výboje se nepodobají jevům způsobeným silovou elektřinou o frekvenci 50 Herzů. "Tuto skutečnost nám potvrdili i specialisté z oboru elektromagnetické kompatibility, kteří na místě zjistili kmitočtové spektrum, které však nejsou schopni změřit," dodal.

Vzhledem k častějšímu výskytu výbojů, až 40 krát denně, zahoření krytů elektroinstalace a výpadkům jističů tří sousedních objektů se ČEZ rozhodl nad rámec norem rozšířit uzemňovací soustavu na více místech. Ani tato opatření nevedla ke zlepšení v domku Mračkových, kterým už výboje zničily televizor a další elektrické spotřebiče.