„V duchu Stanov ČSSD přestali být členy ČSSD, kteří jsou členy Přípravného výboru „Strany práv občanů“. Jedná se jmenovitě o Jaromíra Schlinga, Eduarda Zemana, Jana Fencla a Miloše Kužvarta. Politická bigamie není možná,“ napsal Paroubek.

Eduard Zeman uvedl, že již dopředu oznámil záměr vystoupit z ČSSD. Chtěl v tomto smyslu zaslat straně dopis: „Bral jsem to jako slušnost.“ Paroubek ale události předběhl.

„My čtyři rozhodně nejsme nyní takové nebezpečí, aby nás honem museli vyloučit,“ domnívá se mluvčí Eduard Zeman.

Zákon neumožňuje členství ve dvou politických stranách, otázku přípravného výboru ale neřeší. „Myslím, že vyloučení je nad rámec zákona,“ uvedl.

Stanovy ČSSD, které jsou k dispozici na webových stránkách strany, uvádějí, že řádné členství zaniká dnem přijetí do jiné politické strany nebo hnutí. Tato podmínka nebyla splněna, protože zemanovská strana ještě nebyla oficiálně zaregistrována a nyní tedy nelze do ní vstupovat. Stanovy připouští možnost, kterou chtěl zvolit E. Zeman, tedy oznámení o vystoupení z ČSSD.

Ke zrušení členství v soc. dem. ale „může dojít“, jak stanovy soc. dem. uvádějí, pokud se člen aktivně podílí na činnosti jiných stran nebo hnutí, a to bez souhlasu orgánu ČSSD. A také v případě, jestliže člen závažně poruší stanovy a zpochybňuje úsilí o plnění volebního programu.