„Jde o novelu, která stojí proti zájmům většiny občanů a která ve svém důsledku nepřispěje ani k zamýšlenému zvýšení kvality ochrany životního prostředí,“ uvedl Klaus v rozhodnutí. Podle něj byl zákon mimo jiné nestandardně předložen a schválen ve Sněmovně. 

Novelu předtím schválily obě komory parlamentu kvůli chystané žalobě Evropské komise na ČR.

Návrh zákona byl již dříve kritizován, protože prý hrozí, že při jeho přijetí by mohlo docházet k oddalování zahájení staveb.

„Již dnes zbytečně nesmírně komplikovaný zákon o posuzování vlivů na životní prostředí způsobuje neúměrné protahování výstavby a bývá nepřekonatelnou překážkou pro stavbu nových významných a potřebných staveb. Po schválení novely hrozí průtahy ještě delší, než jsou při povolování staveb dnes,“ uzavřel Klaus.