Vstřícné jednání západu Evropy vůči ČR totiž není historickou samozřejmostí, zdůraznily osobnosti v otevřeném dopise Klausovi zveřejněném v pondělí.

Pod dopis se podepsala již více než stovka osobností. Mezi hlavními iniciátory jsou umělci jako Jiří Menzl, Jaroslav Hutka, Jiří Dědeček, David Koller, Svatopluk Karásek nebo hudební skladatel Zbyněk Matějů. Ze špiček české vědy svůj podpis mezi prvními připojili kantoři z Karlovy univerzity v Praze, například duchovní Tomáš Halík, Václav Hořejší, Martin Prudký, Hana Linhartová nebo Vladimír Svatoň, ale také z řady dalších českých univerzit i zahraničních institucí, mezi nimi také Erazim Kohák z univerzity v Bostonu a Marie Nilsenová z univerzity v Tilsburgu.

"Domníváme se, že v situaci, kdy Lisabonskou smlouvu schválila Vláda České republiky a obě komory parlamentu ústavní většinou vyslovily souhlas s ratifikací, nemáte právo ratifikaci oddalovat a klást si stále další dodatečné podmínky,“ uvádí se v "Otevřeném dopise prezidentu republiky". 

Klaus proti všem

Signatáři jsou znepokojeni, že Klaus prosazuje svou vlastní politickou linii, která je v přímém rozporu se zahraniční politikou vlády odborníků i parlamentu. Podle nich si prezident osobuje moc neodpovídající jeho ústavnímu postavení.

Vyčítají také Klausovi, že na projednání Lisabonu měl dostatek času ještě před tím, než ji podepsal tehdejší premiér Mirek Topolánek. V tuto chvíli ale svými chováním vážně ohrožuje pověst republiky, uvádí autoři s tím, že v očích EU činí z ČR nespolehlivého a nevypočitatelného partnera.

"Chtěli bychom Vám připomenout, že solidní a vstřícné jednání západních zemí Evropy – zejména bývalých velmocí – vůči naší republice není historickou samozřejmostí, ale je projevem určité politické a právní kultury, vyrůstající z idejí a hodnot liberální demokracie,“ upozorňují dále Klause autoři dopisu. 

Nemůžete-li podepsat, odstupte

Podle nich je třeba toto jednání opětovat a respektovat „elementární pravidla slušnosti, k nimž patří i to, že zájmy a požadavky jednotlivých státu mají být prosazovány konzistentním a předvídatelným způsobem.

Závěrem dopisu signatáři podezřívají Klause, že k projektu evropské integrace nenabízí alternativu, která by odpovídala geopolitickému postavení ČR a výzvám a rizikům globalizovaného světa v budoucnu.

"V případě, že se ratifikace Lisabonské smlouvy natolik příčí Vašemu přesvědčení, že by byl podpis této smlouvy v rozporu s Vaším svědomím, naléhavě Vás žádáme, abyste se vzdal svého úřadu,“ nabízí Klausovi řešení autoři dopisu.