Klaus prostřednictvím svého právního zástupce napadá článek smlouvy s tím, že takovéto ustanovení je typické pro federální stát.

"Lisabonská smlouva přináší zásadní změnu přijímání primárního práva, pokud jde o prostor svobody, bezpečnosti a práva. V oblasti, jež je nejdůležitější pro kterýkoli suverénní demokratický právní stát," doplnil do stížnosti Pejchal.

"Pro příště bude podstatná část psaného práva Evropské unie v této oblasti přijímána na základě většinového hlasování Evropské rady po pouhé konzultaci s Evropským parlamentem. V důsledku zavedení této právní úpravy se tudíž vytrácí charakteristický znak mezinárodní organizace, jednomyslnost členských států při rozhodování o zásadních právních dokumentech této organizace. Naopak tato právní úprava je typickým atributem federálního státu," uvádí se ve stížnosti.