Nejde jen o to, že jak Beneš, tak Horáková byli členy národně socialistické strany. Podstatné je, že poslankyni Horákovou nechala komunistická justice oběsit za její styky s poúnorovou emigrací, která se hlásila k Benešovu demokratickému odkazu. (Drby o snaze Horákové vstoupit do KSČ není možné brát vážně.) Má to nějakou logiku? S logikou však na KSČM nelze. Přiložíme-li však na myšlenkový pochod poslanců KSČM mřížku pragmatismu, jakési podivné logiky se dobereme.

Kdyby totiž souhlasili se Dnem památky obětí komunistického režimu, nota bene vážícího se na den oběšení Milady Horákové, museli by ze svého ikonostasu odstranit Klementa Gottwalda. Přiznali by tím totiž, že "Kléma" neměl jen pod čepicí, ale také krvavé ruce. Mohl a měl dát dr. Horákové milost. Prosil za ni od papeže po Einsteina celý civilizovaný svět. Nedal ji, jako ji nedal nikomu ze dvou set osmdesáti lidí, soudně zardoušených v letech 1949-1953. Nedal ji ani desítce oběšených vysokých komunistických funkcionářů. Ale to už si KSČM vyříkala a odpustila jak Klementu Gottwaldovi, tak národu, že Klému donutil k pověšení bezmála tří stovek lidí a k lágrovému životu desetitisíců...

U dr. Beneše je to jednoduché. Komunisté mohou mít oprávněně za to, že tento nemocný muž, týraný chorobami a traumatem mnichovského diktátu, jim dopomohl k moci. Jak prosincovou smlouvou s Moskvou (1943), tak zejména proslulým "musíte se dohodnout" při moskevských jednáních politických stran počátkem roku 1945 o uspořádání osvobozeného Československa. V přesvědčení, které s ním sdíleli i předáci demokratických stran včetně Milady Horákové, že "demokracií socializující" uchrání Československo před moskevským molochem. Ztratil ovšem všechno, únor 1948 už byl jen předem ztracenou šarvátkou.

Svoji logiku tedy stanovisko poslaneckého klubu KSČM má: Beneš nám pomohl, zatímco lidé typu Horákové byli brzdou v procesu stalinizace Československa. Ostatně, podle názoru KSČM ty lidi nevěšeli komunisté, ale studená válka. Otázka, proč tak činila jen na východ od Šumavy a tak moc, je otázka z jiného kadlubu. Mccarthismus bych do toho nepletl.

PRÁVO 24. října