„Jeden žadatel je jedna osoba. Není to více žádostí na jednoho člověka,“ upřesnil Právu Tomáš Chrámecký z Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Nejvíce míst chybí v Moravskoslezském, Jihomoravském a Zlínském kraji. Více než čtyři tisíce odmítnutých žádostí loni registroval také Středočeský a Ústecký kraj a hlavní město Praha.

Podle ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) ale v domovech chybí jen několik tisíc míst. Pobývat v nich podle výpočtů ministerstva totiž mají jen senioři, kteří pobírají příspěvek na péči.

Ministerstvo: místa zabírají nepotřební

„Osobami bez přiznaného stupně závislosti je 'blokováno' 12 tisíc lůžek a dalších 6500 lůžek osobami s přiznaným I. stupněm, tj. celkem 18 500 lůžek,“ stojí ve zprávě MPSV. „Existující kapacita pobytových služeb pro seniory je dostatečná, ovšem je blokována lidmi, kteří s největší pravděpodobností tento typ služby nepotřebují, a je zcela nemožné počítat s tím, že by tato zařízení opustili,“ dodává ministerstvo.

Podle úředníků se tak budou místa v domovech důchodců v následujících letech uvolňovat postupně. A v roce 2020 v nich mají podle MPSV být jen ti, kdo pobírají příspěvek na péči. Uvolňování kapacity v domovech důchodců ale příliš nenasvědčují statistiky.

Lidí, na které v domově důchodců nezbylo místo, bylo totiž loni nejvíce za poslední roky. Podobně vysoký počet odmítnutých žádostí (přes 50 000) zaznamenalo ministerstvo práce a sociálních věcí jen v roce 2003.

Kapacita domovů loni klesla

Pokud se nezohlední tento výjimečný rok, počet seniorů, pro které není v domovech důchodců místo, v posledních letech trvale stoupá. V roce 1997 jich například v porovnání s loňskem bylo méně než polovina. V domovech důchodců tehdy chybělo zhruba 23 500 míst.

Navzdory tomuto trendu ale podle statistik kapacita domovů pro seniory v minulém roce klesla zhruba na úroveň roku 2002. Nejvíce míst bylo v těchto zařízeních v roce 2007, a to celkem 41 618.
Naopak loni bylo v 452 domovech pro seniory již jen 37 733 míst. Většinu z nich provozují kraje. Ty mají asi dvě stovky domovů důchodců s téměř dvaceti tisíci míst. Starají se tedy o více než polovinu všech lidí v těchto zařízeních.

Téměř patnáct tisíc seniorů bydlí v obecních domovech, necelé tři tisíce v církevních a několik set pak v zařízeních s jiným zřizovatelem, kterým bývají například neziskové organizace.