Připustil jen, že podepsal doporučení rozkladové komise, která mu doporučila vyhovět odvolání podanému fakultou proti verdiktu akreditační komise.

"Nechápu, odkud vítr vane, považuji to vyjádření pana Kindla za mimoběžné,“ řekl Liška ke Kindlovu výroku.

Kindl v úterý na tiskové konferenci uvedl, že "Ondřej Liška si v tisku vzpomněl, že opakovaně podepisoval rozhodnutí o omezení či odnětí akreditace pro právnickou fakultu v Plzni“. Podle Kindla to není pravda, protože žádné takové rozhodnutí Západočeská univerzita nedostala.

Čtěte také: Bývalý proděkan Kindl přešel do protiútoku, zkritizoval všechny okolo

"Vůbec nevím, o čem hovoří,“ divil se předseda Strany zelených. "Při komentářích k této kauze jsem pouze řekl to, že za mého fungování kauzu omezení akreditací řešila akreditační komise, což je naprosto standardní proces. Ta navrhla, aby u doktorského studia byl zákaz přijímat nové studenty. Proti tomu se fakulta odvolala, tím pádem podala rozklad, řešila to rozkladová komise, která dala doporučení ministrovi. Je standardní vyhovět doporučení rozkladové komise. To je všechno,“ sdělil Novinkám Liška. 

 

Akreditační komise upozorňovala na místy neexistující výzkum na příslušných pracovištích.Ondřej Liška

Podle jeho informací se žádostí právnické fakulty v Plzni o prodloužení akreditací u některých studijních programů, jak to navrhla akreditační komise, ministerstvo školství stále zabývá. Takže u některých programů stále ještě není rozhodnuto.

"A proč komise navrhovala neprodloužit tu akreditaci? Protože tam nebyla dostatečně zajištěna výuka, nebyl dostatek kvalifikovaných pedagogů a mimo jiné upozorňovala na místy neexistující výzkum na příslušných pracovištích. To je to, co vzbudilo pochybnosti o kvalitě některých studijních programů v Plzni. To je všechno,“ vysvětlil stanoviska akreditační komise Liška. 

Univerzita se podle Lišky tehdy odvolávala na "jakési údajné" smlouvy s Ústavem státu a práva a prostřednictvím těchto smluv měla prý být vědecká činnost fakulty zajištěna. "Ministerstvo se nicméně na podzim loňského roku s názorem akreditační komise ztotožnilo a akreditace byla omezena," řekl Liška. Rozhodnutí však nevešlo v platnost, protože fakulta podala tzv. rozklad a rozkladová komise doporučila ministrovi vyhovět s tím, aby se smlouvy prověřily.

Klamavé a zavádějící informace

Fakulta i univerzita měla podle Lišky dostatek času, aby ve věci jednala, protože akreditační komise obě instituce na nedostatky opakovaně upozorňovala. "Že to univerzita a fakulta neřešila dostatečně, je selháním vedení fakulty a univerzity, o čemž vlastně svědčí i pozice akreditační komise,“ domnívá se bývalý ministr školství.  

Podle něj později, v době kdy na ministerstvu nepůsobil, akreditační komise zjistila, že v původní žádosti o prodloužení akreditace doktorského programu byly prokazatelně předloženy klamavé a zavádějící údaje.

"Když se dneska někdo snaží vinu svalit na ministerstvo školství, tak je to samozřejmě zcela účelové tvrzení, protože vysoké školy mají ze zákona autonomii a mají veškeré nástroje, aby zajišťovaly kvalitu pro studium a výzkum. A pokud to ta fakulta nedělala, tak je to její vina, protože na to byla upozorněna včas akreditační komisí,“ uzavřel Liška.