Záležet ale bude na formulaci české výjimky, uvedl Fico v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Fico zdůraznil, že dekrety, které umožnily odsun části občanů bývalého Československa po druhé světové válce, jsou základní součástí slovenského práva, jsou "nezrušitelné a nezměnitelné". Bratislava je podle něho nyní z právního hlediska celkem klidná, situace by se ale mohla změnit, pokud by si Česko vyjednalo výjimku z Listiny základních práv EU. V takovém případě by podle Fica hrozilo, že si někteří z odsunutých začnou vykládat situaci tak, že charta umožňuje dekrety prolomit a že na Slovensku, které výjimku nemá, by to bylo možné.

Jedním decham však Fico dodal, že evropský soud se již podobným případem zabýval a vydal v této souvislosti precedentní verdikt, který vylučuje retroaktivní výklad Lisabonské smlouvy respektive charty.

Výjimkou z listiny základních práv EU, která je součástí Lisabonské smlouvy, podmínil svůj podpis reformního dokumentu český prezident Václav Klaus. Podle něj by listina mohla dekrety prolomit a otevřít cestu k majetkovým nárokům sudetských Němců. Většina českých politiků ale tento Klausův názor nesdílí.

Česko je poslední zemí unie, která zatím smlouvu neratifikovala. Klaus ale smlouvu nemůže podepsat, dokud Ústavní soud nerozhodne o jejím souladu s ústavou. Soud bude jednat o smlouvě 27. října.