Podnikatel Peter Vöcklinghaus do golfové hřiště investoval 200 miliónů korun, dokud ho o něj v roce 2001 nepřipravilo konkurzní řízení.

"Do konkurzu poslal firmu mého klienta Petera Vöcklinghause jeho vlastní tehdejší právní zástupce Ondřej David,“ podivoval se Jelínek. "Bylo to v době, kdy nebyla pohledávka německého majitele společnosti pana Vöcklinfghause splatná a firma nebyla v úpadku.“ popisoval sporný bankrot advokát. David byl podle něj v té době koncipientem v Kindlově právní kanceláři.

Studoval na právech Západočeské univerzity. Davidova rigorózní práce, díky které získal titul JUDr., patří mezi ty, které v knihovně fakulty chybějí.

Golfové hřiště v Cihelnách na Karlovarsku

Golfové hřiště v Cihelnách na Karlovarsku

FOTO: Rudolf Voleman, Právo

V současné době funguje David v Kindlově právní kanceláři jako partner. Ani jednoho z nich se Právu nepodařilo v této věci v pondělí kontaktovat.

Advokát: koupili to za cenu orné půdy

Podle Jelínka golfové hřiště odkoupili v zinscenovaném konkurzu lidé kolem Davida. "Stalo se tak za 60 miliónů korun, tedy za cenu orné půdy,“ poukázal Jelínek. "Nejdříve ve firmě, která nabyla golfové hřiště stála jména, která jsem neznal. Až asi po půl roce se začala jména v orgánech společnosti měnit a já zjistil, že tam figuruje Davidův švagr, “ popisoval Jelínek s tím, že podal kvůli celé transakci v roce 2002 trestní oznámení.

"Podivoval jsem se na policejním útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, proč neobviní celý zločinecký spolek,“ pokračoval Jelínek. "Policistka mi na to doslova řekla, že kdyby obvinila Kindla a Davida, tak tam druhý den nebude. V té době Stanislav Gross studoval plzeňskou právnickou fakultu a dávali mu tam diplom,“ vysvětloval Jelínek.  

Česká advokátní komora zasahuje

Na podivnosti kolem vyšetřování okolností konkurzu Právo upozornilo už před třemi měsíci. Poukázalo na nestandardní kroky žalobce z Krajského státního zastupitelství v Plzni Augustina Hrbotického, který před čtyřmi lety razantně utnul veškeré kroky v trestním řízení, které mohly celou záležitost řádně objasnit. [celá zpráva]

Česká advokátní komora (ČAK) se v reakci na zprávy v médiích týkajících se kauzy golfové hřiště Karlovy Vary hodlá záležitostí zabývat. Podezření, že zde mohlo dojít ke kolizi zájmů u osob zastupovaných advokátní kanceláří Kindl & Partneři, prošetří kontrolní rada ČAK. 

Ta může vynést kárné opatření v podobě napomenutí nebo až vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Představitel kanceláře Milan Kindl je spojený s plagiátorským skandálem na Západočeské univerzitě, kvůli němuž také odstoupil z funkce proděkana. Informovala o tom Novinky mluvčí ČAK Iva Chaloupková.