Dvořáková se vyslovila pro vyšetření celého případu. Varuje ale před zveřejněním jmen lidí, kteří vystudovali rychle, protože by mohli být poškozeni lidé, kteří vystudovali rychleji a získali titul oprávněně.

Podle Dvořákové více než 400 lidí skončilo studium dříve než za pět let. Už to je podivné, avšak doplňuje, že mohlo jít jen o možnost dělat zkoušky dříve.

Poslanec Jiří Pospíšil, který je nyní pověřen vedením školy, uvedl: „My ta jména ani nemáme, jsou v seznamu na ministerstvu školství.“ Upozornil navíc také ještě na jeden problém - není jasné, zda lze zveřejnit rigorózní práce lidí, kteří vystudovali do roku 2006, protože to zákon neupravuje.

„Můžeme zveřejnit ty studenty, kteří získali titul JUDr pro roce 2006, To učiníme v nejbližší a v následujících dnech budeme zkoumat v následujících dnech, jestli lze zveřejnit rigorózní práce před rokem 2006,“ řekl Pospíšil.

Pospíšil také sdělil, že sice byl pověřen funkcí děkana před deseti dny, ale doposud mu nebyla předána agenda. Pokud ji nedostane do dvou týdnů, má právo ji převzít násilně.