Navrhovanou podmínkou pro jednodušší povolování je, aby šlo o tzv. veřejně prospěšné stavby podle stavebního zákona, tedy infrastrukturní stavby.

Vláda poukázala například na to, že v případě plánů na výstavbu železničního tunelu z Prahy do Berouna by investor musel získat souhlas od čtyř tisíc vlastníků pozemků na povrchu. Jako další příklad uvádí vláda asi čtyřkilometrový železniční tunel mezi Rokycany a Plzní. V tomto případě by byl stavebník nucen zřídit věcné břemeno k pozemkům na povrchu nad tunelem u 132 pozemků, které patří celkem 178 vlastníkům.

Téměř polovina vlastníků přitom na podobné výzvy vůbec nereaguje. Vláda se proto obává, že v případě zpoždění výstavby by stát přišel o peníze z evropských fondů.

Poněkud zarážející ovšem je, že parlament stejnou úpravu pro stavbu podzemních staveb již jednou schválil, a to v poslanecké novele zákona o vlastnictví bytů, kterou i podepsal prezident republiky. Poslanci proto v aktuální vládní novele ještě změnili její účinnost tak, aby spolu obě dvě předlohy nekolidovaly. Ta první začne platit 1. ledna příštího roku, ta druhá hned o den později.