"Nešlo o žádnou konspirativní schůzku. Předseda ÚS přijal pana velvyslance v polovině září. V té době žádné řízení před ÚS o souladu Lisabonské smlouvy s českou ústavou neběželo. Stejně tak i obdobné řízení před německým Spolkovým ústavním soudem bylo skončeno nálezem z června roku 2009,“ prohlásil generální sekretář soudu Tomáš Langášek.

Že přišla řeč i na ústavní soudnictví v jiných zemích a jeho postoje k Lisabonské smlouvě, je podle Langáška zcela přirozené. Podle soudu navíc senátoři podání k ÚS ohlašovali už od května a termín stále posouvali, proto nebylo jisté, zda se nakonec k nějaké akci odhodlají.

"I kdyby měl být nový německý velvyslanec přijat předsedou ÚS až nyní, nebyl by žádný důvod, proč takové setkání odmítnout anebo proč při takové formální a oficiální schůzce zamlčovat fakt, že před ÚS běží tak významné řízení, jakým je v pořadí druhé řízení o souladu Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem,“ dodal Langášek.  

ÚS zatím o návrhu na nový přezkum Lisabonské smlouvy nerozhodl. Veřejné jednání by se mohlo konat přibližně do měsíce.