"Česká veřejnost byla v posledních letech rozdělena na tři poměrně vyrovnané skupiny. Jedni byli spokojeni, druzí nespokojeni a třetí tvrdili, že situace 'nikam nevede'. V posledních měsících se však tento obraz znatelně změnil," upozorňuje STEM.

Zatímco v květnu letošního roku bylo s vývojem v zemi spokojeno 23 procent lidí, v září pouhých 14 procent. Podle 40 procent dotázaných situace nesměřuje nikam a zbylých 46 procent si myslí, že směr, kterým se země ubírá, je nesprávný.

Vyvíjí  se situace v ČR správným, anebo nesprávným směrem? (v %)
  červen 2001  prosinec 2008
 září 2009
Správným směrem
43
37
14
Nesprávným směrem
24
34
46
Nesměřuje nikam
34
29
40
 Zdroj: STEM

Počet Čechů, kteří se domnívají, že vývoj v zemi jde správným směrem, je historicky nejmenší od vzniku samostatného státu v roce 1993.

Lidé si zároveň myslí, že nejnaléhavějším úkolem pro politiky by mělo být řešení hospodářské krize, nikoliv krize ústavní. Hospodářskou krizi a její řešení považuje za nejožehavější problém 77 procent dotázaných, krizi ústavní 23 procent.