Při postupném napouštění zbývajících vodovodních řadů se mohly u obyvatel Chodova, Hájí a Šeberova žijících ve vyšších patrech objevit nižší tlaky, upozronila Dvořáková.

V postižených obvodech byly po hávárii, k níž došlo kolem půl třetí odpoledne, rozmístěny cisterny s pitnou vodou, kterou zaměstnanci Veolie rozdávali lidem.