"Jde zejména o sjednocení požadavků smluvních stran na doklady nezbytné pro převoz těl zemřelých a dále pro jejich hygienické zabezpečení při převozu," popsal obsah dohody ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška. Neuvedl, zda přistoupení k dohodě bylo motivován nedávnou událostí, kdy v ČR zemřel údajný "romský princ" z Rumunska. [celá zpráva]

Podle Vondrušky se zjednoduší i některé formální úkony, protože pro vystavení průvodního listu na převoz nebožtíka nebude třeba ukázat ověřený úmrtní list.

Vondruška nyní za ČR podepíše dohodu s takzvanou výhradou ratifikace. Dohoda pro Česko nabude platnosti do jednoho měsíce od doby, co ji ratifikují obě sněmovna i Senát.