Pane předsedo KSČM, zdá se, že padl mýtus, který jste šířili, že KSČM je ta jediná čistá a nezkorumpovaná. Nebo to snad po aféře „milión za změnu loterijního zákona“, kdy se chytili dnes už bývalí místopředsedové Jiří Dolejš a Čeněk Milota, vidíte jinak?

Myslím, že takto to nelze posuzovat. Podle mého jde o individuální selhání jednotlivců, které zcela vybočuje z chování všech představitelů KSČM po dobu oněch devatenácti let, a to na všech úrovních. Tedy od místních zastupitelů, přes krajské, městské až po poslance a senátory. Aby kvůli tomuto individuálnímu selhání dvou, byť vysoce postavených, funkcionářů strany se s námi jednalo jako s tzv. demokratickými stranami, které jsou známy svým odlišným přístupem, tak to tak určitě není.

To jsou hezká slova o individuálním selhání, asi nelze čekat jiná, ale kde je záruka, že to není naprosto běžné chování politiků, že to tak nefunguje obecně?

V KSČM to tak opravdu nefunguje a ta záruka je v tom, že za devatenáct let jde o jednotlivost.

To se vám snadno říká, že za devatenáct let to tak nefunguje, když jste se za devatenáct let nedostali k vládní odpovědnosti. Nicméně jak se ukazuje, i v opozici se dá zašpinit. Proto se znovu ptáme, kde je záruka, že to není běžný jev?

No právě v těch devatenácti letech. Vy se hrubě mýlíte v tom, že by Komunistická strana Čech a Moravy neměla odpovědnost.

Mluvíme o exekutivní odpovědnosti

Dobře, ale já záměrně mluvím o tom, že KSČM má své zastupitele, starosty, místostarosty, primátory, členy rad kraje a musím říct, že tu exekutivní odpovědnost jsme nesli na nižších úrovních. A neseme ji od roku 2008 na krajské úrovni. Takže není pravda, že by snad KSČM nenesla odpovědnost a tyto příležitosti tudíž neměla. Tak to opravdu není.

Když si ale vybavíte slova Jiřího Dolejše natočená skrytou kamerou, tak to vypadá jinak. Jako by bylo běžnou praxí, že přes vaše Haló noviny, ne snad perete peníze, ale skrýváte partajní mecenáše. Ty záběry naznačily, že to nebyl náhodný návod.

Toto ale žádná běžná praxe není. Nechť to posoudí jiné orgány.

Které?

Doufám, že oba bývalí místopředsedové, tak jak přislíbili, se budou bránit žalobami na ochranu osobnosti a trestním oznámením. Nechal jsem se informovat generálním ředitelem Futury (vydavatel Haló novin – pozn. red.), jestli je připraven na audit. Navíc vašemu deníku mohu sdělit, že je rozdíl mezi inzercí v Haló novinách a v Právu, který je v násobcích. To je rozdíl třídy. My jsme informační noviny, které používají inzerci v podstatě jen tam, kde o ni inzerenti požádají, protože jde o skupinu čtenářů, kterou jiným způsobem neoslovíte.

Pokud pomineme to, že Dolejš s Milotou dostali komunistickou stranu do společnosti zkorumpovaných stran, pak se nabízí otázka, jestli vám Dolejšův odchod z vedení strany nevyhovuje? Není žádným tajemstvím, že vztahy vás dvou nebyly zrovna idylické.

To je klišé. To jste si vymyslely. Já jsem trval na tom, aby Jiří Dolejš na sjezdu usiloval o funkci místopředsedy. Mým záměrem je, aby ve straně byli zástupci, kteří osloví širší občanskou veřejnost. Tu nelze oslovit tím, že takzvaně půjdem v jednom šiku. Opravdu mě nepovažujte za naivního. To mi opravdu nevyhovuje, abych odpověděl na vaši otázku.

Může průšvih Dolejše a jeho odchod z vedení strany ubrat KSČM část sympatizantů, pro které mohl být svými názory -  řekněme napravo od vás – lákadlem?

Jiří Dolejš uměl oslovit určitou část ekonomicky myslících levicových voličů, nečlenů strany, stejně jako svým způsobem osloví jinou část levicových voličů např. místopředseda strany Jiří Maštálka. Každý máme nějakou profesi, nějaký myšlenkový okruh, který souvisí s programem KSČM. Proto jsem také trval na tom, abych těch místopředsedů bylo šest, abychom mohli co nejširším způsobem oslovovat veřejnost.

Dolejš má na starosti v rámci vašeho poslaneckého klubu přípravu stanovisek k zákonům, zejména k těm ekonomickým. Věříte tomu, že v případě hazardu to bylo opravdu jen ojedinělé selhání? Co když jeho stanoviska k jiným zákonům mohla být motivována obdobnými „setkáními“ s lobbisty, když ne obdobnými nabídkami?

Stanoviska jednoho člena, byť je garantem klubu, nemůže ovlivnit jednání celého klubu. My samozřejmě posuzujeme návrhy velmi detailně a není to o tom, že slepě vezmeme stanovisko garanta a hlasujeme pro něj. Takto to opravdu nefunguje.

Jaká je podle vás Dolejšova budoucnost? Měl by odejít nejen ze Sněmovny, ale i ze strany?

Nevidím žádný důvod, proč bychom ho měli ze strany vylučovat. Byl svým způsobem ochoten akceptovat, že jeho jednání poškodilo stranu, proto také rezignoval na funkci. Pokud jde o jeho budoucnost, záleží na tom, jak se s případem vypořádá v té rovině občansko právní. Myslím, že v jeho věku má samozřejmě i další politickou budoucnost.

Co jeho kandidatura ve volbách? Je jedničkou v Praze.

To není věc, která by měla být v tuto chvíli řešena. Kandidátní listiny posuzují kraje. Obecně platí usnesení, že budou předloženy v současné, případně pozměněné podobě až bude znám čas voleb. Do té doby může Jiří Dolejš uspět u soudu a pak bych byl zásadně proti tomu, aby z kandidátky odcházel.

A pokud neuspěje?

V tom případě on sám musí zvážit, zda na kandidátce může zůstat.

A pokud odmítne odejít, stejně jako se nyní odmítá vzdát se poslaneckého mandátu?

Říkám, že je to předčasná otázka. Za šest měsíců někdy i české soudy rozhodnou.

Ale řešení se tak jako tak nevyhnete, tak se na něj ptáme.

Já se nevyhýbám žádnému řešení. Podle mého soudu je tato otázka více méně trapná. Myslím, že KSČM prokázala zcela jednoznačně, že sice bez spěchu, ale v co nejkratších termínech dokáže rozhodnout, že takové jednání je pro ni nepřijatelné. Nepoužívá systém pěti trestů za jednu věc a samozřejmě dává každému šanci, aby své jméno očistil. A podle toho se také budeme chovat.

Jak budete řešit uvolnění dvou místopředsednických funkcí?

Na nejbližším jednání ústředního výboru 31. října se rozhodne.

Koho byste si na těch křeslech představoval?

To určitě nebudu sdělovat prostřednictvím médií.

Celý rozhovor si můžete přečíst v sobotním vydání deníku Právo