Václav Klaus je odpůrce smlouvy a k jejímu podpisu se stejně nechystal. Už dříve říkal, že bude posledním, kdo o ni v EU rozhodne, a jistě to nebude dříve, než o stížnostech rozhodne Ústavní soud.

Fakt, že mezinárodní smlouvu není možné ratifikovat předtím, než o ní ÚS rozhodne (rozhoduje-li), je uveden v samotné Ústavě. Nelze to tedy vnímat něco jako "vstřícný" krok ke Klausovi od soudců.

„Závěrem jsem povinen Vás upozornit, že s podaným návrhem je ex constitutione spjat příkaz, který Vám a předsedovi vlády ukládá zdržet se jakýchkoli kroků, jež by mohly vést k ratifikaci citované mezinárodní smlouvy, a to až do doby rozhodnutí Ústavního soudu,“ citoval Klausův mluvčí Radim Ochvat z dopisu předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského.

Klaus se musí k návrhu stížnosti vyjádřit do 14 dnů.